ZA RAZPRAVO, RAZMISLEK, ...

Jul. 28, 2020

Ogled slik

Slike, ki so še v moji lasti, imam razstavljene doma, nekaj je shranjenih v deponiji. V hišni galeriji jih občasno menjam. Fotografije imam shranjene na prenosnem disku, nekaj razvitih razstavljam v ateljeju.
Vse moje likovne izdelke je možno videti po predhodni najavi.
Vsakega obiska bom vesel.

Aug. 2, 2020

Fotografije slik

Pri fotografiranju slik brez primernega prostora z osvetlitvijo vedno nastopijo težave. Neprimerna svetloba popači barve. Napačen kot osvetlitve neenakomerno osvetli sliko. Imam dve lokaciji za fotografiranje slik. Dopoldan jih fotografiram na zahodni strani hiše pod balkonom, da mi svetloba neba ne povzroča bleščanja, popoldan uporabljam severni del hiše. V senci sliko postavim skoraj navpično, obrnjeno proti gozdu in se s tem spet izognem bleščanju, ki ga lahko povzroča svetlo neba. Z bliskavico se izogibam fotografiranju slik. V zaprtem prostoru naravni vir svetlobe prihaja skozi okno in slika ni enakomerno osvetljena, kadar jo obrnemo s prvo stranjo proti oknu, se barve bleščijo, fotografiranje pod kotom popači sliko. Mnogim omenjenim težavam se izognem, če počakam oblačno vreme.

Aug. 5, 2020

Naši impresionisti

...Ivan Grohar, bajtarski sin iz loških hribov, je bil med njimi najmehkejše narave, Jakopič najgloblji mislec, Jama najbolj razumski in Sternen najbolj epski... (E. Cevs, Slovenska umetnost)

Aug. 6, 2020

19. stoletje ...

… stoletje, ki je zadoščalo samo sebi - in vendar stoletje brez lastnega sloga, ker si je vse sloge prilaščalo, samo pa nobenega spočelo. (E.Cevc, Slovenska umetnost)

Aug. 7, 2020

Koan ...

...je uganka ali zgodbica, ki lahko, kadar jo zenovski mojster pove učencu, omenjenega učenca zdrami v stanje zavesti, znano kot satori - nenadno razsvetljenje. V takšni zavesti izhlapijo vse razlike in vrednotenje vsakdanjega sveta, ostane pa globoko vrednotenje enotnosti vesolja in vseh izkustev v vesolju. (T. Cathcar &D. Klein, Ste že slišali tistega o Platonu...)

Aug. 7, 2020

Donačka gora ...

... je neusahljivi vir idej in možnosti likovnega izražanja. Štiridesetim slikam o Gori sem dodal še eno, zimski motiv, ki ga še nisem imel. Pripravil sem osnutek na osnovi nekaj fotografij različnih pogledov, ki sem jih posnel v zadnjih letih.

Aug. 8, 2020

Spomenik neznanemu junaku ...

… na Avali je delo Ivana Meštroviča. Kot vsi veliki mojstri, je tudi on imel pomočnike, ki so po njegovih skicah klesali v jablaniški granit karijatide (ženski kip v funkciji stebra ali podpore). Eden od njih je bil Grga Antunac, ki je klesal Makedonko in Slovenko. Bil je izredni mojster pri izdelavi rok in obrazov. Rojen je bil v Šibeniku leta 1906, umrl je v Zagrebu leta 1970.

Aug. 9, 2020

Mobil

...Z dodajanjem dimenzije časa v likovno umetnost, konkretno plastike, se je koncept predstave in razmišljanja o umetnosti v osnovi spremenil. Oblika mobila se v časovnih intervalih spreminja, nova oblika poseže v prostor, ga oblikuje, nastane gibanje in posledično drugačna oblika, ki je začasna, lahko se v časovnih intervalih spreminja, ponavlja. (Razmišljanje o mobilu, E.A., 2012, Šola za risanje in slikanje, Ljubljana)

Aug. 10, 2020

Orfizem

Robert Delaunay je v kubizmu sprejel tisti del, ki ga je zanimal pri deljenju slikarskih objektov na kristalične segmente. Te razstavljene elemente je obarval tako, da spominjajo na pogled skozi prizmo, ko se svetloba razdeli na spekter barv. Ta svetloba z zvenenjem barv spominja na glasbo. Zaradi tega poetskega karakterja je smer dobila ime orfizem, po rimskem antičnem pevcu Orfeju. (Iz seminarske naloge E.A., Likovne analize, 2011, viri navedeni v nalogi)

Aug. 11, 2020

40 pogledov Donačke gore

Hokusai je v barvnem lesorezu s 36 (+ 10) pogledi na goro Fudji podal izziv likovnim ustvarjalcem. Nadgradil ga je s knjigo 100 pogledov na goro Fudji. Mojih 40 slik o Donački gori ni ravno toliko pogledov na Goro. Poskušal sem prikazati povezavo Gore z bližnjim Rogatcem, vzajemen vpliv na življenje v okolici in s slikami obuditi zgodovinske dogodke na Gori in v njeni bližini.

Aug. 12, 2020

Modelacija, modulacija

Barvna modelacija (tonsko oblikovanje), ploskovno pobarvano obliko na eni strani osvetlimo, na drugi potemnimo, dobimo 3D vtis.
Barvna modulacija (kolorizem), s pomočjo toplih in hladnih barv ustvarimo iluzijo plastičnosti. Pri barvni modulaciji barve ne umažemo z belo ali črno (ostanejo čiste in barvno intenzivne barve).

Aug. 14, 2020

Trompe-l'œil

»preslepiti oko«, je slikarska tehnika, s katero se preko optične iluzije prikaže upodobljene predmete v treh dimenzijah, kar vzbuja vtis, da gledamo prave predmete, ki segajo iz naslikanega polja. (razlaga Wikipedija)

Aug. 15, 2020

Grdo in lepo v umetnosti

U. Ecco v Zgodovina grdega, bodočim kritikom v poduk, navaja seznam uničujočih kritik, ki so jih na rovaš danes obče občudovanih umetnin napisali vodilni strokovnjaki svojega časa. Nekaj primerov:
"Imel je darove, potrebne velikemu slikarju, le da mu je manjkalo volje, da bi to postal" Emile Zola o Cezanu.
"To je delo norca" Ambroise Vollard, 1907, o Picassovih Avignonskih Gospodičnah.
"Fant nima niti trohice talenta" Manet Monetu o Renoirju.

Aug. 16, 2020

IX poletna likovna kolonija,...

...na Dvorcu Strmol v Rogatcu, 20. in 21. julija 2015. Za razstavo sem pripravil sliko Rogatec, ki je kombinirana iz dveh temeljnikov, na večjem, osnovnem je v žareči barvi abstrahirano naslikana Donačka gora. Manjše platno, pravokotne oblike sem prikazal, tudi v abstrahirani obliki, kraj Rogatec, ki je zgodovinsko povezan z Goro. Sliko lahko vidite tukaj, vizualna umetnost, Donačka gora.

Aug. 17, 2020

Mobil

Jean-Paul Sartre je odgovoril na vprašanje, kaj mobili predstavljajo (konkretno Calderjevi): "...mobil pravzaprav ne predstavlja ničesar oprijemljivega. Podaja predvsem živo gibanje, ga oblikuje. Mobili nimajo nekih konkretnih pomenov, ob njih ne mislimo na nič drugega, kot le na njih same. Samo so in to je vse, so absolutni. ..Ne želijo posnemati ničesar, so vselej lirične invencije, tehnične kombinacije skoraj matematične kvalitete, pa vendar hkrati tudi senzibilni simboli narave..."

Aug. 17, 2020

Moji zapisi ...

... so namenjeni likovnim ustvarjalcem in vsem ljubiteljem umetnosti. Za namig, vzpodbudo, da poiščejo še kje dodatne informacije o umetnosti, ki jim je všeč, o umetnosti, s katero se ukvarjajo. V večini so le kratki zapisi iz obsežnejših razlag, opisov ali iz predstavitev likovnih ustvarjalcev.
Nekaj teorije je povzeto iz razlag predavateljev Šole za risanje in slikanje v Ljubljani, malo iz mojih zapiskov iz priprav za različne naloge, iz literature in spletnih virov.

Aug. 19, 2020

Fauvizem

Ustanovitelj fauvizma je bil Henri Matisse. Fauvisti so bili zagovorniki mnenja, da se morajo izražati s čistimi barvami, da slikarski izraz zaupajo barvi, ne oziraje se na vsebino, pomen ali druge okoliščine(Semenzato 1975)
Fran: fauvizem in fovízem -zma [fovízəm] m (ī)
-um. umetnostna smer v slikarstvu v začetku 20. stoletja, značilna po čistih, močnih barvnih tonih
-fauvízem -zma [fov] m, pojm. (í); gl. fovizem

Aug. 20, 2020

Razmerja v sliki

»Vsaka slika se začne s preučevanjem povezave odnosa med vsebino in kompozicijo. Odnosi med posameznimi stranicami, odnosi znotraj slike med posameznimi elementi, diagonalami, poudarki, praznimi prostori, … vse mora biti v razmerju, ki upošteva primarno govorico geometrije in števil. Ni vseeno, ali je slika široka 70 cm ali 66 cm. Razlika je na videz nepomembna, a teh nekaj centimetrov spremeni čutenje slike in posledično razumevanje sporočila.«
dr. Kiki Klimt

Aug. 25, 2020

Van Gogh

V produkciji Arthouse film, Šole za risanje in slikanje, in RTV SLO, so leta 2008 posneli celovečerni film Videvanje Van Gogha, v režiji Mladena Jernejca, ki je napisal tudi scenarij. Iz leta 1956 je o Van Goghu znan film v produkciji Johna Housemana, Lust for Life, v katerem je Van Gogha igral Kirk Douglas in njegovega brata Anthony Quinn.

Aug. 25, 2020

Kaos in red

Nenehno se srečujemo z nasprotji. Lahko bi rekli, da je življenje sestavljeno iz njih. Dobro - slabo, veselje - žalost, sreče - nesreča, v materialnem več - manj, itd. V glavi imamo večkrat kaos, nered, ki ga poskušamo urediti, se zbrati, spet zavladati z mislimi. Takšen kaos sem poskušal predstaviti na prvi sliki in nato še nasprotje, ureditev misli, umiritev, red v možganskih celicah, ki nam omogoča normalno funkcioniranje.(zapisano pri predstavitvi slik Kaos in Red, 2014)
Sliki Kaos in Red lahko vidite na tej spletni strani, če kliknete na VIZUALNA UMETNOST.

Aug. 26, 2020

Anton Ažbe

- Anatomijo morate popolnoma obvladati, vendar jo morate pred slikarskim platnom pozabiti.
- Vsak predmet opazovanja je zanimiv, tudi najnepomembnejši nudi slikarju dovolj zanimivega, da ga - čim enostavnejši je predmet - toliko zanimiveje in popolneje lahko slikovito in koloristično upodobi. Le za to gre, kako ga upodobimo in ne, kaj upodabljamo.

Aug. 26, 2020

Salvador Dali

-Če nočete študirati anatomije, umetnost risanja in perspektive, matematične estetike in nauka o barvah, dovolite da vam povem, da je to bolj znamenje lenobe, kot pa genija.
- Če ste povprečni in se na vse pretege trudite, da bi slikali zelo zelo slabo, se bo še vedno videlo, da ste povprečni.

Aug. 27, 2020

Kompozicija - odnos med likovnimi elementi

Glede na smer:
-vertikalna
-horizontalna
-poševna
-diagonalna
-centralna
Glede na prostor
-kompozicija v kadru
-v plitvem prostoru
Glede na zemeljsko površino:
-v optični perspektivi
-odprta kompozicija
Glede na razmerja med likovnimi elementi:
-identična
-podobna (harmonična)
-kontrastna
Glede na ploskve, na katerih se strukturirajo likovni elementi:
-trikotna
-v zlatem rezu

Aug. 27, 2020

Plasti likovnega dela

Likovno delo je večplastno, odprto in večpomensko (po tem se razlikuje od znanstvenega).
Pogosto se plasti likovnega dela razumevajo na dveh nivojih
-vidna plast
-duhovna plast

Aug. 29, 2020

Dobra slika

V slikarstvu ne moremo govoriti o najboljši sliki, o najlepši sliki. Vsako sliko lahko likovno analiziramo in tako podamo neko mnenje. Seveda ima to mnenje večjo težo, če ga poda strokovnjak, kritik ali oseba s formalno likovno izobrazbo, saj taka kritika temelji na strokovnosti. O likovnih analizah je ogromno napisano, precej je literature na temo, kdaj lahko govorimo, da je neko likovno delo umetnina. Vse ostalo je individualna presoja, mi je všeč ali ne. Če je slika nekomu všeč, še ni rečeno, da je likovno sprejemljiva.

Aug. 29, 2020

Povod za...

oblikovanje, ustvarjenje
- resničnost (oblike in barve podobne naravnim)
- socialna resničnost
- emocionalna vzburjenost
- sanje in podzavest, ...
Vsaki povod vpliva na drugačno likovno rešitev (domišljija, ideja, koncept, estetski ideal, gesta, material, literarni tekst, glasba, geometrija ali matematika, …)

Aug. 31, 2020

Čoro Škodlar v Zablode stoletja piše ...

...Umetnikovo delo ni iskanje skritega, nerazumljivega, temveč je izpoved, iskanje izpovedi, tistega, kar je že v njem...
...In to vzbuditev domišljije naj bi povzročile sugestije povsem neumetniške narave, s kakršnimi posiljujejo naši znanstveni umetnostni zgodovinarji umetnostne navdušence le zato, da bi uveljavili namišljene sposobnosti lastne mizerne estetske dojemljivosti za umetnost....

Aug. 31, 2020

John Constable (1776 - 1837)

Največji angleški krajinar 19. stoletja, njegova nagla poteza čopiča je v marsičem vzpodbudila tehnični način in gledanje na naravo pri francoskih impresionistih. Constable se je zavedal svojega drugačnega pristopa k ustvarjanju umetnosti, ki se je odmaknil od akademske tradicije kopiranja s starih slik in je namesto tega uporabil neposredne študije narave kot svoj glavni vir. Izvirnost Constableove tehnike je imela izrazit vpliv na potek francoske umetnosti, predvsem med člani barbizonske šole. Trik, s katerim je poživil svoje slike, je vstavljanje rdečih madežev ali elementov med številne rjave, zelene in modre odtenke.(iz študijskih zapisov in spleta)

Sep. 1, 2020

Joseph Mallord Turner (1775 - 1851)

Še eden veliki angleški slikar, ki je znal vsak konkreten videz resničnosti razdrobiti v panično atmosfersko mrežo svetlobe in žarečih barv, v preplet križajočih se potez čopiča, ki se nam včasih zde napoved abstraktnega slikarstva. Na sliki Dež, para in hitrost lahko vidimo izredno moderno izpoved.

Sep. 2, 2020

Slikarski prostor

Prostor v slikarstvu je temeljna prvina likovnega izražanja. Prostor je dvodimenzionalen (slikarsko platno), zato tridimenzionalne predmete in prostore nanj prenašamo z iluzijo, za kar uporabljamo prostorske ključe, imenovane tudi globinska vodila.

Sep. 2, 2020

Homage ...

… je izraz, ki se pogosto uporablja v likovni umetnosti in označuje poklon enega umetnika drugemu. Umetnik s posnemanjem drugega izrazi spoštovanje do njega in njegovega dela. Homage sem ustvaril s tremi slikami, v spomin umetniku Živojinu Žiki Miškovu, ki jih lahko vidite na tej spletni strani pri vizualni umetnosti.

Sep. 3, 2020

Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865)

Veder krajinar dunajskega gozda.Waldmüller je bil zagovornik naravnega opazovanja in plenerskega slikarstva. Bil je eden najpomembnejših avstrijskih slikarjev bidermajerskega obdobja.

Sep. 4, 2020

Mešanje barv

Pri ustvarjanju svoje palete z mešanjem barv, dobimo povsem individualne barve, ki izražajo naš način likovne pisave. Slikanje z barvami iz tub je manj individualno. Pri takšnem slikanju pride do izraza barvna kombinacija, ki prav tako poudarja naš oseben pristop slikarstvu.

Sep. 5, 2020

Telesna razmerja

Pri risanju figure je glavna veščina obvladovanje telesnih razmerij ali proporcev. To so razmerja med deli telesa. Razmerja izhajajo iz velikosti glave proti ostalemu telesu in so se skozi zgodovino spreminjala. Glavo primerjamo z dolžino telesa, primerjamo dele telesa med seboj in v razmerju do celega telesa. V literaturi je mnogo napisanega, kot pri vsem velja, vaja dela mojstra.

Sep. 6, 2020

Oljno slikarstvo

Tehnika oljnega slikarstva se je razvila v prvi polovici 15. stoletja pri Nizozemcih (Jan van Eyck), ki so znali izrabiti njene lastnosti v živahni barvitosti in v podajanju detajlov. V tem času se je oljno slikarstvo še vezalo na leseno podlago (tabelno slikarstvo). Pozneje je leseno podlago izpodrinilo v okvir vpeto platno , ki je bilo lažje in trpežnejše in je tudi omogočalo večje razsežnosti slike (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti)

Sep. 7, 2020

Likovna umetnost...

… je eden od načinov estetske komunikacije med ljudmi, s katero se likovna doživetja, razpoloženja in ideje prenašajo na druge ljudi preko likovnih znakov, s čimer se del družbe estetsko bogati in si izboljšuje kvaliteto življenja. (iz zapisov na predavanjih Šole za risanje in slikanje)

Sep. 7, 2020

Estetika...

... je filozofska disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem lepega nasploh in z vrednotenjem sodb (meril okusa), ki se izjavljajo o določenem lepem. V ožjem pomenu je estetika filozofija umetnosti, kritike umetnosti in umetniškega ustvarjanja.

Besedo je prvi uporabil nemški filozof in ustanovitelj študija estetike Alexander Gottlieb Baumgarten v 18. stoletju. Po njem je predmet estetike lahko oblika dela in tudi vsebina. Hegel estetiko poveže s človekovim duhovnim ustvarjanjem.

Danes se v estetiki poudarja njen uporaben vidik v vsakdanjem življenju, ki se nanaša na preudarjeno spreminjanje bivalnega okolja in doseganje boljše kvalitete življenja. ( definicija po Wikipediji)

Sep. 7, 2020

Stendhalov sindrom

Pred nekaj dnevi sem po radiu na Val 202 poslušal o Stendhalovem sindromu. V Wikipediji piše, da je stiska poimenovana po francoskem avtorju iz 19. stoletja Stendhalu (psevdonim Marie-Henri Beyle), ki je svojo izkušnjo s pojavom opisal med obiskom Firenc leta 1817 v svoji knjigi Neapelj in Firence: Potovanje iz Milana v Reggio. Ko je obiskal baziliko Santa Croce, kjer so pokopani Niccolò Machiavelli, Michelangelo in Galileo Galilei, ga je premagalo globoko čustvovanje. Stendhal je napisal:
Bil sem v nekakšni ekstazi, od ideje, da sem v Firencah, blizu velikih mož, katerih grobnice sem videl. Potopljen v razmišljanje o vzvišeni lepoti ... Dosegel sem točko, ko človek naleti na nebeške občutke ... Vse je tako živo govorilo moji duši. Ah, če bi le lahko pozabil. Srce mi je razbijalo, čemur v Berlinu pravijo 'živčnost'. Življenje je izteklo iz mene. Hodil sem s strahom pred padcem.
Osebje v firenški bolnišnici Santa Maria Nuova je navajeno na turiste, ki trpijo zaradi vrtoglavih urokov ali dezorientacije po ogledu kipa Davida...

Sep. 10, 2020

Umetnost ...

... zvišuje kvaliteto človekovega življenja in dela.
Pri likovni umetnosti se lahko pogovarjamo o čisti likovni umetnosti:
-risba
-grafika
-slika
- kip
Uporabna umetnost:
-unikatna izdelava predmetov
-serijska izdelava predmetov
-dekorativno likovno delo
-aplikacija likovnih znakov na druge objekte
Možnih je še več delitev v detajle, poznamo dekorativno plastiko, grafični dizajn, notranja arhitektura, scena, oblikovanje uporabnih predmetov. ...

Sep. 10, 2020

Teme v likovni umetnosti delimo ...

-portret
-figura
-akt
-figuralna kompozicija
- živalski motiv
-interier
-krajina
-tihožitje,
motive je možno deliti na podzvrsti, npr.
-portret
-avtoportret
-skupinski portret
.... Obstaja veliko literature z nekoliko različnimi tolmačenji, osnova ostaja enaka.

Sep. 14, 2020

Portret v fotografiji

… Portreti fiksirajo našo identiteto, pri čemer gre pravzaprav za umetnost opisovanja. Cilj portreta je vedno povedati "takšen si videti", pa naj bo to v sferi javnega, kjer izpričuje našo pravo identiteto (fotografije za potni list), v zasebnem življenju (snepšoti, uradni studijski portreti, …), ali za kateri drugi družbeni namen (v antropologiji, umetnosti, politiki, …). Teh vizualnih opisov oseb je danes res v izobilju … (D. Bate, Fotografija, Ključni koncepti)

Sep. 15, 2020

Umetnostni trg

V 19. stol. se je začel razvijati umetnostni trg. Do takrat so avtorji delali predvsem po naročilu in naročnik je imel pomembno besedo pri likovnem izdelku. Uveljavili so se galeristi in trg. Veriga umetnik, galerist, kritik, kupec deluje še danes. Ime umetnika postane pomembno kot blagovna znamka.

Sep. 16, 2020

Pablo Picasso ...

... je med drugim rekel, da je potreboval 4 leta, preden se je naučil slikati kot Raffael in celo življenje, da se je naučil slikati kot otrok.

Sep. 16, 2020

Elementi fotografskega portreta

- obraz (vključno z izrazom, lasmi...)
- drža (vedenje in odnos,(vzgoja))
- oblačila (družbeni status, spol, kulturne vrednote in moda)
- lokacija (prizorišče v ozadju - družbeno okolje osebe na sliki)
(D. Bate, Fotografija, Ključni koncepti)
Je kaj sorodno s slikarskim portretom?

Sep. 21, 2020

O kompoziciji

Pokončne črte v kompoziciji so za figurami zmeraj ugodne, ker že najmanjši, najnežnejši gib ali zmig telesnih osi ali okončin zgovorno in pomembno učinkuje, medtem ko pri razgibanih ozadnih linijah celo razgibane telesne drže delujejo utesnjeno ali otrdelo. (nepoznan avtor)

Sep. 23, 2020

Slikarstvo iluminiranih rokopisov...

…(rokopisno miniaturno slikarstvo) pomeni okraševanje rokopisnih zvitkov in knjig, največkrat iz pergamenta in pozneje iz papirja. Sodi v srednji vek. V novem veku ga je izpodrinila iznajdba grafičnih tehnik in tiska, ki je vodila h knjižni ilustraciji v sodobnem pomenu besede. (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti)

Sep. 23, 2020

Prostor

V likovnem delu, ki je vezano na ploskev(slikarstvo, relief), je prostor lahko le navidezen (naslikan, irealen). Ustvarimo ga s pomočjo likovnih sredstev, med katerimi sta na prvem mestu perspektiva ter svetlost in barvitost (svetlobna in barvna perspektiva). (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti)

Sep. 25, 2020

Konture

Razgibanost ali togost, poenostavljanje ali nadrobno izdelovanje površine, jasnost in gladkost ali nemir in zabrisanost kontur je mogoče opazovati tudi v kiparstvu. (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti, DZS 1977)

Sep. 28, 2020

Tabelno slikarstvo

Glavna značilnost tabelnega slikarstva je uporaba lesene podlage (table, od tod tudi ime za to slikarstvo). Tabelna slika je nastala v slikarski delavnici in so jo šele nato obesili na dodeljeno mesto v cerkvi ali v prostoru javnih zgradb in zasebnih prebivališč. Tabelna slika je torej v nasprotju s stensko sliko "premakljiva". To lastnost tabelno slikarstvo deli s slikarstvom na platnu in na drugih podlagah, ki so tako kot lesena tabla praviloma uokvirjene. (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti, DZS 1977)

Sep. 30, 2020

Oljno slikarstvo 2

Vezivo oljnih barv je olje, to je snov, ki ima v primerjavi s tempero drugačne tehnične lastnosti in drugačne likovne učinke. Oljne barve so intenzivne in zaradi posebne prosojnosti olja tudi žive. Nanašati jih je mogoče v tankih ali debelih nanosih, ki se med seboj ne spajajo. Z oljnimi barvami je zato mogoče že posušeno sliko dopolnjevati in spreminjati. Dopuščajo tako slikanje izredno drobnih detajlov, kot tudi širino in debelino potez (pastoznost)....

Oct. 2, 2020

Analiza likovnega dela

1. Vsebinska analiza
2. Oblikovna analiza
Najpomembnejši spoznavni motivi so glava, avtoportret, portret, figura, karikatura, akt, tihožitje, pejsaž ali krajina, interier, animalizem.
Pri oblikovni analizi se pogovarjamo o prvinah, ki jih umetniki uporabljajo pri gradnji svojih likovnih del. Temeljne likovne prvine so točka, linija, barva, površina, svetloba, prostor, kompozicija perspektiva. (Iz likovne analize različnih avtorjev)

Oct. 5, 2020

Likovne tehnike - srebrni svinčnik

Srebrni svinčnik so uporabljali slikarji, ki so želeli risati natančno, čisto in trdno. Sestavljen je iz zmesi srebra, svinca in kositra. Bil je priljubljeno orodje v renesansi, ko je bil risarski ideal znanstvena natančnost. Z njim so izrisovali predvsem detajle.(V. V. Husejnagić, Umetnost za ...)

Oct. 5, 2020

Risba

... je temelj vsem likovnim umetnostim - je prvi način, s katerim začne otrok likovno govoriti in z njo se je začela tudi zgodovina umetnosti. V svojem osnovnem bistvu temelji na črti. (V. V. Husejnagić, Umetnost za ...)

Oct. 7, 2020

Akt

...je človeško telo, upodobljeno brez obleke. Po stopnji razkritosti ločimo med aktom in polaktom. Človeško telo je od nekdaj zelo privlačno za umetnike zaradi oblik, barv, simetrije, proporcev, ... in nje ravno zaradi tega eden najstarejših motivov v človeški zgodovini. Lahko pa bi se reklo, da je akt neke vrste dokument o umetnikovem psihičnem in fizičnem razmerju do lastnega in tujega telesa. (V. V. Husejnagić, Umetnost za ...)

Oct. 7, 2020

Figura

... podaja oblečeno človeško postavo. Po motivu se deli na žanrsko, zgodovinsko, mitološko, religiozno in etnografsko. Je dragoceno pričevanje o načinu oblačenjav posameznih obdobjih. (V. V. Husejnagić, Umetnost za ...)

Oct. 8, 2020

Claude Monet

"Vsi razpravljajo o moji umetnosti in se pretvarjajo, da razumejo, kot da je potrebno razumeti, ko je preprosto potrebno ljubiti" - Claude Monet (našel na spletu))

Oct. 12, 2020

Marcel Duchamp

Najbolj samosvoj in intelektualen ustvarjalec, je leta 1917 razstavil serijsko izdelan pisoar in ga narobe obrnjenega naslovil Fontana. Ideja, da lahko kar koli postane umetniško delo, ki je postavljeno v galerijski prostor, saj s tem predmet in ideja dobita nov kontekst, je v 20. stoletju ena najpomembnejših, ki je prihodnji ustvarjalci niso mogli prezreti. (J. Zalaznik, Dobre, umazane, prave!)

Oct. 12, 2020

Leonardo da Vinci

Kdor ima rad samo prakso brez teorije, je kot mornar brez kompasa in krmila. Nikoli ne ve, kam ga bo odneslo. (objava v Dobre, umazane prave! J. Zalaznik)

Oct. 13, 2020

Kolaž

... je likovna kompozicija, ustvarjena iz različnih materialov - kartina, izrezkov iz časopisnega in barvnega papirja, tekstila, fotografij itd. Ti izrezki so nalepljeni ali kako drugače pritrjeni na nosilec in lahko nastopajo samostojno ali pa jih ustvarjalec združi z elementi risbe ali poslikave. Prvi so to tehniko uporabljali slikarji kubisti, za dadaiste je postala najpomembnejše izrazno sredstvo in brez kolaža si le stežka zamislimo likovni izraz nadrealistov. Iz kolaža so se razvile likovne tehnike, kii so v marsičem zaznamovale tok umetnosti XX. stoletja: asemblaž, dekolaž in fotomontaža.(J. Zalaznik, Kako je umetnost ...)

Oct. 14, 2020

Kako je umetnost izgubila ...

Z obdobjem klasicizma in predvsem romantike na pragu XIX. stoletja se je slikarstvo vse bolj odmikalo od iluzionističnih namer baroka k ustvarjanju podob, ki so postale izpoved umetnikovih idej in njegovega (ob)čutenja sveta. V umetnikih je zorelo spoznanje, da je slika predvsem dvodimenzionalna površina, na določen način prekrita z barvnimi oblikami, ki šele v gledalčevem miselnem procesu postanejo podobe konkretnih predmetov, ljudi, živali, krajine,... (J. Zalaznik, Kako je umetnost ...)

Oct. 15, 2020

Fotografija

David Bate v knjigi Fotografija piše: »...Nekatere poznejše razprave o umetnosti in fotografiji v dvajsetem stoletju je zaznamovalo nasprotje med »umetniki, ki uporabljajo fotografijo« in »fotografi, ki stremijo k umetnost«. To je bilo implicitno razlikovanje med dvema težnjama: konceptualno umetnostjo in umetniško fotografijo, kjer je slednja poudarjala obrtniško, če ne že mojstrsko izdelavo fotografij… V britanskem muzeju Tate, na primer, sploh niso zbirali niti razstavljali »fotografije« vse do njihove prve fotografske razstave leta 2003. Čeprav so že dolgo pred tem razstavljali fotografije (konceptualnih umetnikov), pa niso hoteli razstavljati del »fotografov« … v njegovem spisu iz leta 1982 Keith Arnatt zapiše, da pri »The Tate«: pravijo, da zbirajo umetnike in ne fotografij, vendar v svojo zbirko ne bi vključili umetnika, če bi bil ta umetniško dejaven edinole v fotografskem mediju. Tako se zdi, kakor da Tate zbira umetnike, ki so fotografi, ne pa tudi fotografov, ki so umetniki. Če je tako, ni preveč jasno, kakšno ločnico postavljajo med umetnikom/fotografom in fotografom/umetnikom«. (Bate, David; Fotografija, Ključni koncepti)

Oct. 22, 2020

Izbrane misli

Vsi bi radi razumeli slikarstvo. Zakaj ne poskušajo razumeti ptičjega petja? (Pablo Picasso, 1934)

Največji sovražnik modernega slikarstva je ustvarjalec, ki širi iluzijo, da ni nujno potrebno poznavanje umetnosti in njene zgodovine, da bi razumeli določeno sliko. Toda "videti" ni tako preprosto, kot se zdi. (Ad Reinhardt, 1967)

Umetnost in njeni cilji so bili vedno pljuvalnik. (Kazimir Malevič, 1916)
Zbrano v knjigi Bilo je nekoč v XX. stoletju, J. Zalaznik

Oct. 23, 2020

Moderna umetnost

V pogovorih o moderni umetnosti ljudje pogosto tožijo, da slik ne razumejo, da jim nič ne povedo, ker na njih ni prepoznavnih podob. Toda ali se vprašajo, koliko vsebine pa razumejo v delih klasične umetnosti? Če niso ravno izvrstno podkovani v antični mitologiji, v biblijskih zgodbah in njihovih številnih interpretacijah, v zgodovini, filozofiji, da številnih bolj pozabljenih alkimističnih, mističnih ipd. znanj niti ne omenjam, bodo težko razumeli "vsebino" večine velikih del, ki visijo po muzejskih stenah. ...
(Bilo je nekoč v XX. stoletju, J. Zalaznik)

Oct. 28, 2020

Asemblaž...

... je tridimenzionalna izpeljanka kolaža, saj so pri njegovem ustvarjanju uporabljeni najdeni, pogosto zavrženi in povsem vsakdanji predmeti. Slika se z asemblažem prelevi v objekt, ki ni omejen na klasični slikarski dimenziji višine in širine, temveč poseže tudi v prostor po globinski osi. Asemblaž je lahko tudi čisto skulpturalno delo, kadar je sestavljeno iz predmetov, ki sami po sebi ne predstavljajo umetniških del, ampak prihajajo iz sveta množične proizvodnje in popularne kulture... (J. Zalaznik, Kako je umetnost ...)

Oct. 30, 2020

O Slovanih, ko so prišli v novo deželo

... Kazno pa je, da upodabljanju človeških likov niso bili sovražni, niso pa prav vedeli, kaj z njimi početi, saj jim je bila antična predstava lepega človeka neznana. Morda so si najprej izobličili podobe demonskih bitij in naravnih božanstev v obliki antropomorfnih simbolov. Med take praupodobitve sega morda tudi maska Kurenta z Dravskega polja kot podoba pomladanskega plodnostnega boštva v fantastični kompoziciji iz živalskih kož, rogov in ptičjih peres. To je prvinsko utelešenje duha narave z izredno sugestivnim, magičnim izrazom. - Toda je mar Kurent res slovanskega izvira? Ali pa so ga naši predniki prevzeli že od staroselcev, kakor bi utegnilo dokazovati njegovo neslovansko ime? (Slovenska umetnost, E. Cevc, Prešernova družba 1966)

Nov. 4, 2020

Motiv ...

... je osnovni predmet, ki ga likovno delo predstavlja. Lahko je to človeški lik, lahko so to druga živa bitja in stvari iz človekovega okolja ali okolje samo. Motiv je lahko preprost, lahko pa tudi sestavljen. ... Motiv ni pojem, ki bi ga mogli zakoličiti in dokončno definirati. Lahko je takšen ali drugačen. Pomaga nam pri vsebinskem razčlenjevanju likovnega dela in si ga smemo prilagoditi v soglasju s tem, kako razlagamo (interpretiramo) vsebino likovnega dela.
(Osnove likovne umetnosti, Janez Höfler, DZS 1977)

Nov. 4, 2020

Likovna vsebina ...

... ni istovetna z vsebino likovnega dela v pravem pomenu besede, marveč je pojem, s katerim poskušamo pokazati, če sta slikar ali kipar želela s svojim delom posredovati kaj več od običajne vsebine. V mnogih likovnih delih je mogoče čutiti, da so nastala, ker se je hotel njihov ustvarjalec poglobiti v kakšno vprašanje likovnega izražanja. Motiv je svobodno izbral v soglasju s svojo željo in ga v ustvarjalnem delu tudi zavestno predrugačil. (Osnove likovne umetnosti, Janez Höfler, DZS 1977)

Nov. 6, 2020

Začetki slikarstva

Slikarstvo se pojavlja že v prazgodovini (slike v prazgodovinskih jamah Evrope in Afrike, Altamira v Španiji in Lascaux v Franciji). V starem veku prevladuje stensko slikarstvo. V starem Egiptu in pri Etruščanih v Italiji so se ohranile zlasti stenske slike v grobnicah, ki naj bi s prizori življenja, smrti in pogreba spremljale umrlega v posmrtno življenje. Na Kreti v tako imenovani kretsko - mikenski kulturi, pa je bilo slikarstvo namenjeno tudi palačam vladarjev. ...(Osnove likovne umetnosti, Janez Höfler, DZS 1977)

Nov. 12, 2020

Oljno slikarstvo 3

Oljno slikarstvo na platnu je slikarstvo evropskega novega veka. Četudi je (tako kot tabelno slikarstvo) nastajalo v slikarskih delavnicah, so bile slike sprva, zlasti pri naročilih za cerkev (velike oltarne slike), namenjene za natančno določeno mesto v prostoru; če si jih danes ogledujemo po galerijah in muzejih, pomeni, da so iztrgane iz prvotnega okolja. Pozneje pa so slike nastajale tudi za prosto prodajo (v napredni Holandiji že v 17. stoletju, drugje v glavnem šele v 19. stoletju).(Osnove likovne umetnosti, Janez Höfler, DZS 1977)

Nov. 13, 2020

Risba 2

Risba se razlikuje od slikarstva v ožjem pomenu besede po tem, da barva v njej nima pomena ali pa je njen pomen drugoten. Temeljno likovno izrazilo risbe je črta (linija). Ker je črta sama po sebi skopa, zahteva od risarja, da se omeji na bistvo. V primerjavi s slikarstvom je risba intimne narave in v preteklosti ni imela veljave dokončnega likovnega izdelka: sodila je v delovni postopek (pripravo) slikarja, kiparja ali arhitekta za večjo likovno delo ali arhitekturno stvaritev. Tako je pogosto tudi danes.(Osnove likovne umetnosti, Janez Höfler, DZS 1977)

Nov. 17, 2020

Umetnost

...Odločitev o tem, kdaj lahko kakšno delo opredelimo kot Umetnost, pa je kombinacija posameznikovega razumevanja umetnosti, kulturnega okolja, razgledanosti, časa in ne nazadnje tudi družbenega konsenza, ki pa vedno dopušča tudi dvom in možnost popravka... ( Kako je umetnost izgubila nedolžnost , J. Zalaznik)

Nov. 17, 2020

Umberto Boccioni

Umberto Boccioni (1882–1916) je bil vodilni umetnik italijanskega futurizma. V svojem kratkem življenju je ustvaril nekaj ikoničnih slik in skulptur gibanja ter zajemal barvo in dinamiko sodobnega življenja v slogu, ki ga je teoretiziral in zagovarjal v manifestih, knjigah in člankih... (www.metmuseum.org)

Nov. 18, 2020

Samuel Lewis Francis (1923 - 1994)

Leta 1950 se je Sam Francis preselil v Pariz (kjer je ostal do leta 1961) in začel sodelovati z izvajalci Art Informela. Slika Shining Back (1958) je bila naslikana po umetnikovih obsežnih potovanjih po Evropi, pa tudi po potovanju leta 1957 v New York, Mehiko in Japonsko. Francisov prehod k bolj svobodnemu in gestualnemu načinu slikanja je očiten v kapljanju in brizganju barve, ki animira površino, in odraža njegovo novo spoštovanje do tradicionalnega japonskega habokuja ali slikanja s črnilom. S svojima dvema kaskadama izbruhov živahnih barv, zbranih na robovih platna, ločenih z belim in odprtim središčem, Shining Back usklajuje Francisovo slikarsko gesto s pojmom praznine, ki izhaja iz vzhodnoazijske misli.(www.guggenheim.org/artwork/)

Nov. 20, 2020

Dvanajstdelni barvni krog

Osnova barvnega kroga so tri osnovne barve: rumena, rdeča in modra. Z njihovim mešanjem dobimo sekundarne barve: oranžno (rumena in rdeča), vijolično (rdeča in modra) in zeleno (modra in rumena). Z mešanjem primarne in sosednje sekundarne barve dobimo t. i. terciarne barve (npr. iz rumene in zelene dobimo rumeno-zeleno). Mešanje primarne in nasproti ležeče sekundarne barve pa da nevtralno sivo. Levo polovico barvnega kroga sestavljajo hladne barve, katerih lastnost je, da optično vlečejo v globino, desno polovico pa tople barve, ki optično silijo naprej. (J. Zalaznik, Dobre, umazane, prave)

Nov. 20, 2020

Kontrast barve k barvi ...

... je najpreprostejši kontrast; sestavljajo ga barve, ki so najmočneje nasičene (imajo najbolj čisto, polno kromatsko vrednost) in so v barvnem krogu med seboj čim bolj oddaljene. Kontrast barve v odnosu do barve predstavlja kombinacija najmanj treh barv; najmočnejši je med tremi primarnimi barvami - rumeno, rdečo in modro. Moč kontrasta barve k barvi se zmanjša, če primarne barve nadomestimo s sekundarnimi... Umetniki vseh časov so ta izrazno silovit kontrast radi uporabljali, njegovo izpovedno moč pa plemenitili s spreminjanjem svetlostnih vrednosti (valerjev) in količinskih razmerij barv. (J. Zalaznik, Dobre, umazane, prave)

Nov. 20, 2020

Svetlo - temni barvni kontrast ...

... je kontrast med svetlostnimi vrednostmi posamezne barve (svetlo rdeča in temno rdeča) ali tudi med različnimi vrednostmi svetlosti spektralnih barv (rumena ja bolj svetla od modre). Najmočnejši je kontrast med belo in črno barvo. Enake tonske vrednosti različne barve zbližajo, medtem ko večji tonski kontrasti barve delijo, vendar so hkrati pomemben dejavnik pri gradnji prostora.... (J. Zalaznik, Dobre, umazane, prave)

Nov. 25, 2020

Osnove vodenih barv 1

Vodene barve so večinoma narejene iz vodne raztopine pigmenta, gumiarabikuma in glicerina. Ko vodeno barvo zmočimo s čopičem, se gumiarabikum, ki vsebuje pigment (barvilo), zmehča in čopič prepoji z barvo.... (Vodene barve, temelji za začetnike, Acro Editorial Team, Prevod Darja Zorec, Tehniška založba Slovenije d.d.)

Nov. 25, 2020

Osnove vodenih barv 2

Vodene barve iz tube se skoraj v trenutku raztopijo, kar zagotavlja preprosto izdelovanje različnih stopnjevanj (gladko prehajanje enega odtenka v drugega). Dobimo lahko močne, svetleče barve, kakor tudi mehke, prosojne barve. Z dodajanjem barve postane vodna raztopina bolj koncentrirana in prosojnost se zmanjša. Zaradi tega se zmanjša tudi njena svetlost, ki jo ji je dala bela podlaga. (Vodene barve, temelji za začetnike, Acro Editorial Team, Prevod Darja Zorec, Tehniška založba Slovenije d.d.)

Nov. 25, 2020

Osnove vodenih barv 3

Vodene barve v obliki malih blokov so lahko suhe ali nekoliko ovlažene. Suhe vodene barve so precej trde in jih moramo dobro namočiti, preden postanejo tekoče. Polsuhe vodene barve pa vsebujejo vlažilo. Nekoč so v ta namen uporabljali bikov žolč, ki je preprečeval popolno izsušitev gumiarabikuma in pripomogel k enovitosti barvnega nanosa na papir. Kakovostne vodene barve načeloma ne povzročajo težav pri raztapljanju, če so le njihove sestavine skrbno izbrane. Pri tem pa je razumljivo, da se polsuhe barve nekoliko hitreje razmočijo kot suhe. (Vodene barve, temelji za začetnike, Acro Editorial Team, Prevod Darja Zorec, Tehniška založba Slovenije d.d.)

Nov. 27, 2020

Čopiči za vodene barve

Nedvomno so najboljši čopiči za vodene barve tisti iz soboljevine ali mungove dlake. Čeprav so izredno dragi, jih zaradi odličnih slikarskih lastnosti imamo za idealne akvarelne čopiče. Čopiči iz govejih dlak se sicer ne morejo meriti s krznenimi čopiči, vendar pa kljub temu omogočajo dokaj kakovostno delo. Po drugi strani tudi čopiči iz sintetičnih materialov omogočajo ustvarjanje lepih potez, vendar pa do sedaj še niso iznašli sintetičnih dlak s tako dobrimi absorbcijskimi lastnostmi, kot jih imajo krzneni čopiči. Končno se tudi nekoliko grobi čopiči iz prašičjih dlak v nekaterih primerih kar dobro obnesejo. (Vodene barve, temelji za začetnike, Acro Editorial Team, Prevod Darja Zorec, Tehniška založba Slovenije d.d.)

Nov. 30, 2020

Edgar Degas (1834-1917

Degasa je risanja učil eden od Ingresovih učencev, nato pa je študij risanja nadaljeval v Italiji in Franciji, dokler ni postal najspretnejši risar med vsemi impresionisti. Njegove mehko tekoče črte, pogosto večkrat ponovljene za dosego tistega pravega občutka, so na videz preproste, a jih je izjemno težko obvladati. Spretnost, ki seva iz njegovih slik in risb, je bila rezultat nenehne vaje in piljenja tehnike... Pogosto je znova in znova prerisoval svoja lastna dela, da bi zadel pravo gibanje in milino, ki ju je iskal. Trdno delo in nenehni napori za izboljšanje metod so njegov naravni talent izpilili do popolnosti. (Risanje, nadaljevalni tečaj osnov risanja, Barington Barber, prevedel Žiga Učakar, MK 2014)

Dec. 9, 2020

Fotografije

Med fotografije sem dodal pet posnetkov domačega kraja, ki sem jih poslal za fotografski ex-tempore v organizaciji JSKD Rogaška Slatina. Izbor in podelitev nagrad sta končana. Izbral sem motive stavbne dediščine v domačem kraju.

Dec. 11, 2020

Karikatura

Pri risanju ali slikanju glave, doprsnih ali celih portretov, včasih namerno ne upoštevamo proporc. S tem popačimo vizualne lastnosti portretiranca. Nastane karikatura. Visoko čelo narišemo pretirano veliko, brke čez cel obraz, brado kot pri bratih Dalton ipd. Torej karikature deformirajo posamezne dele obraza ali telesa in njegovo celoto. S tem lahko namerno odkrijemo ali poudarimo portretirančeve napake.
Karikatura predstavlja avtorjev pogled na svet in dokler je le ta predstavljena na smešen , nežaljiv način, je dobrodošla spremljevalka vsakdanjega življenja.

Dec. 15, 2020

Gibanje

Risanje gibanja ni tako zahtevno, kot je videti na prvi pogled, zahteva pa precej vaje. Zelo koristno je, če lahko v svojem telesu začutite gib, ki ga želite narisati, saj to gibanje osmisli. Več ko veste o gibanju, bolje bo. Opazujte, kako se gibljejo ljudje okoli vas in bodite pozorni na obnašanje posameznih delov telesa v različnih položajih in držah.
Fotografije teles v akciji so navadno koristne, a omejene v razponu gibanja, ki ga lahko zajamejo. Slike figur sredi gibanja navadno kažejo trenutek največje sile ali osrednji trenutek giba. Le redko kje lahko najdete sliko vmesnih gibov. S pozornim opazovanjem in zavestno analizo boste spoznali, kako zapolniti prazne prostore med začetkom, vrhuncem in koncem giba.
Več v Risanje, nadaljevalni tečaj, Barrington Barber, izdala MK

Dec. 15, 2020

Fudži

Fudži, sveta gora v šintoizmu, izvorni japonski religiji. Ime je dobila po boginji ognja. Japonci so iz spoštovanja do te boginje ohranili to starodavno ime. Po šintoističnem učenju božanski duh (v japonščini – kami) prežema celotno naravo, toda gore veljajo za posebej svete. Goro Fudži so častili kot simbolično povezavo med nebeškimi skrivnostmi in zemeljskim življenjem. Številni Japonci v poletnih mesecih romajo do svetišča na vrhu vulkana. Fudži je zaradi svoje popolne oblike za Japonce simbol lepote.
(iz spleta, Simbolizem, gora)

Jan. 12, 2021

Grdo v umetnosti

»Grdo obstaja le v tolikšni meri, kolikor obstaja lepo, ki je njegovo domnevno pozitivno nasprotje«
Karl Rosebnerg, Estetika grdega, 1855

Jan. 12, 2021

Kaj je post modernost?

Točka, v kateri je težko najti nekaj novega, kot da je že vse doseženo, napisano, izrečeno. Včasih se postmoderno umetnost označuje tudi kot sublimno umetnost. Sublimno pomeni vzvišeno, plemenito, izraz se uporablja za opisovanje stvari znotraj umetnosti. (Rothko)

Jan. 14, 2021

O fotografiji (original tekst v hrvaščini)

- Fotografija je svuda oko nas. Praktički o njoj i ne razmišljamo jer se nekako podrazumijeva. Danas smo svi fotografi, sve može biti fotografija i sve je fotografirano. Mnogi smatraju fotografiju reprodukcijom stvarnosti. Iako na prvi pogled to tako stvarno i izgleda, stvar je, srećom, mnogo kompleksnija i intrigantnija. Istina je da fotografija prikazuje najčešće opipljivi i vidljivi svijet oko nas. Međutim, ona može biti i potpuno apstraktna jer možete kreirati beskonačan niz unikatnih fotografskih slika. Ona također pokriva mnoga područja i poprima specifična svojstva. Upravo zbog tih brojnih lica fotografije neophodno je da budemo vizualno pismeni, da fotografsku, televizijsku, filmsku i svaku drugu sliku ne uzimamo zdravo za gotovo jer njeno čitanje ovisi o brojnim okolnostima. Nažalost, danas su svi u nekoj mjeri fotografi, a u velikoj većini slučajeva radi se o surovom vizualnom analfabetizmu. Ima previše fotografija bez priče ili emocije. Nije svaka fotografija provučena kroz filter nužno dobra.S druge strane, tehniku svatko od nas može usvojiti, ali tehničnost fotografije odavno više nije njena glavna osobina, već su to intelekt i imaginacija osobe koja stoji iza fotoaparata. Kako se tehnologija razvija velikom brzinom, a digitalna fotografija se realizira značajno lakše od analogne, može se dogoditi da zavedeni tom lakoćom pomislimo da smo fotografi. Na taj način možemo vidjeti, pogotovo na društvenim mrežama, da je gotovo svaka fotografija u stvari reciklirana, da iza nje stoji nešto što smo vidjeli u prolazu, na filmu, svakodnevnom životu. Nov je pristup ili ideja. U fotografiji, kao i u svakoj drugoj kreativnoj branši, da biste bili dobri, morate imati strast, te posjedovati želju za učenjem i stvaranjem. Za mene fotograf nije vlasnik fotoaparata. (Rebeka Legović, fotografinja)

Jan. 15, 2021

Brezizrazni obraz

... Z likovnega stališča ima slika (Mona Liza, da Vinci) neenakomerno a uravnoteženo kompozicijo, ki jo vzpostavljajo dinamični odnosi med ozadjem in figuro, obleko, držo in izrazom obraza. Roke, ki na portretih pogosto veliko povedo o osebi, mirno drži pred sabo, brez sledu zadrege. Tako pokrajina kot obraz sta nesimetrična (s čimer krši klasično pravilo, da slikovna lepota oz. fotogeničnost temelji na simetriji obraza). Obraza Mona Lize, še posebej oči in ust, se drži nekakšna skrivnost, ki izvira iz Leonardove slikarske tehnike, s katero je rahlo "spackal" izraz na njenem obrazu. Ta tehnika, imenovana sfumato, pusti ključne poteze obraza "nerazložene". Ernst Gombrich je opazil, da se nam zaradi tehnike sfumato lahko zdi, da se Mona Liza smehlja ali pa, da se mršči, odvisno od razpoloženja, ki ga sami projiciramo nanjo.... (D. Bate, Fotografija, ključni koncepti, Membrana (ZSKZ) Ljubljana 2012)

Jan. 21, 2021

Slikovito, sublimno

...Tako slikovito kot sublimno lahko označujemo z enakimi elementi, naj bodo naravni (polja, drevesa,...)ali "kulturni" (vojne, mesta, kmečka poslopja,...) "Naravo" lahko prikažemo kot "nežno"(slikovito) ali pa kot mračno in "besno" (sublimno). Nebo sinje barve, prekrito z ljubkimi oblački, deluje slikovito, ko pravimo, da je zunaj "lep dan". Ko pa ga prekrijejo težki, grozeči oblaki in ga parata blisk in grom, postane sublimno. Tudi morje je slikovito, če je mirno in spokojno, sublimno pa med divjo nevihto. Z uporabo takšnih nasilnih prizorov in spokojnih podob označujemo različna človeška občutja in psihološka stanja.... (D. Bate, Fotografija, ključni koncepti, Membrana (ZSKZ) Ljubljana 2012)

Jan. 21, 2021

Barbizonsk ašola

Barbizonska šola je bila del umetniškega gibanja proti realizmu v umetnosti, ki je nastal v kontekstu prevladujočega takratnega romantičnega gibanja. Barbizonska šola je delovala približno od leta 1830 do 1870. Ime je dobila po vasi Barbizon v Franciji blizu Fontainebleauškega gozda, kjer se je zbralo veliko umetnikov. Nekatere najpomembnejše značilnosti te šole so njene odtenki svetlobe, barva, ohlapnost čopiča in mehkoba oblike.
Barbizonski slikarji so v poznih 1860-ih pritegnili pozornost mlajše generacije francoskih umetnikov, ki so študirali v Parizu. Več teh umetnikov je obiskalo Fontainebleauški gozd, da bi slikali krajino, med njimi Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley in Frédéric Bazille. V 1870-ih so ti umetniki med drugim razvili umetniško gibanje, imenovano impresionizem in se ukvarjali s plenerističnim slikanjem. (https://www.wikiwand.com/sl/Barbizonska_šola)

Feb. 11, 2021

Kubizem

Analitični kubizem se je razvil po letu 1907 in trajal nekje do leta 1920. Proces razstavljanja in analiziranja oblik se je razvil in kasneje dosegel takšno drobljenje in figurativno razstavljanje, da so slike postale nerazpoznavne in nerazumljive. In vendar se niso hoteli ločiti od stvarnosti, telo so želeli prikazati v njegovo globino , želeli so prodreti vanj in ga razstaviti, ter prikazati svetu najskrivnostnejše vidike, kot sta zapisala Jean Metzinger in Albert Gleizes v knjižici Du cubisme. Po njunem mnenju so klasični realisti predstavljali "lečasto sliko sveta", takšno sliko , kot jo vidimo. Takšno sliko je treba popraviti z miselnimi operacijami (Tatarkiewicz, 2000, str. 228), treba se je spomniti, kakšen je ta znani predmet še iz drugih zornih kotov in ga tako tudi uporabiti. Za njih umetnost ni bila prikazovanje, ampak rekonstrukcija. Predmet so želeli upodobiti iz strani, od spredaj in od zadaj hkrati. Hoteli so krožiti okrog predmeta, da bi ga - pod nadzorom razuma - konkretno predstavili z več zaporednih vidikov (Annoscia, 1997, str. 583).

Feb. 11, 2021

Kubizem 2

Sintetični kubizem, ki se je razcvetel v letih 1913 in 1914, prikazuje le značilne dele predmeta, le-tega pa združuje z drugimi v celoto. Umetniška svoboda v kubizmu je prinesla svobodno izbiranje materialov. V svoje slike so začeli vpeljevati črke, številke in besede ter različne predmete, kot so platno, papir, časopis, tapete, znamke,... Začeli so izdelovati vzorce in ustvarjati tehniko kolaž (Annoscia, 1997, str. 585). (Iz zbranih podatkov o kubizmu za potrebe študija)

Feb. 11, 2021

Picasso

Picassova prva velika ljubezen je bila boemska umetnica Fernanda Olivier in je bila njegova prva velika muza. Imela je dovolj velik vpliv nanj, da je lahko leta 1907 ustvaril veliko umetnino , sliko Avignonske gospodične. (Iz zbranih podatkov o kubizmu za potrebe študija)

Feb. 22, 2021

Fotografski pogled

V devetnajstem stoletju se je pojavila povsem nova in pomembna kategorija podobe, ideja o specifično fotografskem pogledu. Izum fotografije je med drugim omogočil "fotografsko" zemljemerstvo. V nasprotju z estetskim pogledom "krajine" v slikarskem diskurzu, kjer sta lepota/slikovito in sublimno ostala glavna kriterija, je v fotografskem pogledu prevladala ideja "čistih dejstev", način vizualnega opisovanja, naj bi bilo povsem neodvisno od "človeške duše". Kot je lata 1935 v eseju zapisal Ansel Adams (1902 - 1984):

Feb. 22, 2021

..nadaljevanje

Piktorializem zavrača čisto fotografsko tehniko in gledišče v prid površinske imitacije drugih grafičnih medijev. Čeprav jim je pogosto uspelo doseči plitko imitacijo drugih oblik umetnosti, pa fotografski aparat nikoli ni segel do njihovega estetskega bistva. Tako je fotografija, povsem upravičeno, postal predmet nenaklonjenih kritik in ni bila sprejeta med likovne umetnosti. (D. Bate, Fotografija - ključni koncepti, Membrana (ZSKZ) Ljubljana 2012)

Mar. 2, 2021

Analiza oblik

Ko si ogledujete prizor, predmet ali osebo, vaše oči najprej objektivno zaznajo oblike, nato pa vaši možgani dodajo podatke, s katerimi lahko prepoznate motive. Imena, predstave in mnenja, ki jih ponujajo možgani, vam kot umetniku prav nič ne pomagajo in če želite oblike pred seboj videti objektivno, se za podatke možganov ne smete zmeniti.
Eden od načinov za pridobivanje objektivnejšega pogleda je geometrijska analiza opazovanih oblik. Na primer: okrogel predmet ob pogledu pod kotom ustvari elipso in če znate pravilno narisati elipso, bo vaša podoba predmeta dobra. Vse podobe okroglastih predmetov so le s tonom izboljšani krogi, ki oči prevarajo v oblasto obliko predmeta...
(Risanje, nadaljevalni tečaj ... Barrington Barber, prevod Žiga Učakar, MK, 2014)

Mar. 3, 2021

Še o Leonardu ...

... Da Vinci je presegel svoje misli tako, da je naredil znanstveno študijo o svetlobi in senci v naravi. Ugotovil je, da stvari niso sestavljene iz obrob, ampak so tridimenzionalna telesa, določena s svetlobo in senco. Poznana kot chiaroscúro, je tehnika, ki je dajala njegovim slikam mehkobo, ob kateri se starejša slikarska dela zdijo mnogo bolj karikirana in ploskovita. Ugotovil je tudi, da se detajl in barva spreminjata glede na oddaljenost predmeta. Tehniko, v italijanščini imenovano sfumato, so sicer iznašli flamski in nato uporabljali beneški slikarji, v Leonardovih rokah pa je postala posebno orodje za uprizarjanje atmosfere ter globine. Za izpopolnjevanje svoje tehnike se je Leonardo ukvarjal z znanostjo. Njegovo proučevanje narave ter anatomije je jasno razvidno iz njegovih slik; te so namreč realistične, figure na njih pa zelo natančno upodobljene. Bil je prvi umetnik, ki je proučeval telesna razmerja moških, žensk in otrok, ter jih uporabil za idealno proporcionalno šablono....
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci)

Mar. 15, 2021

Presoja učinkovitosti

Ko začenjamo oblikovati in risati kompozicije, nagonsko iščemo najboljše načine, da bi izrazili svoje izkušnje. Če rišemo neposredno iz narave, lahko motiv ali vsaj gledišče nekoliko priredimo in postavimo tako, da dobimo najlepši pogled. Morda bomo morali osvetlitev malo dodelati z umetno svetlobo, morda se bomo morali premakniti na položaj, kjer svetloba bolje ustreza učinku, ki ga želimo ustvariti. ... več v Risanje, nadaljevalni tečaj ... , MK 2014, prevedel Žiga Učakar

May. 12, 2021

Gotika

V 12. in začetku duecenta (dugenta - 13.stoletja) se v Franciji začne izreden napredek v razvoju obrti in gradbeništve. Pojavijo se odlični računarji, cehi in mojstrski obrtniki, ki so se kar iz roda v rod učili vseh mogočih veščin in spretnosti. Stavbarji postanejo pametnejši in samostojnejši, razvijejo rebrasto konstrukcijo, s čimer se v Franciji začne to novo umetniško obdobje gotika od okoli 1400 - 1500. Naziv "gotska" uporabljamo v smislu "baebaeska" umetnost, da bi se razlikovala od rimske....(A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 12, 2021

Renesansa

V začetku 15. stoletja je bila v Evropi še močno priljubljena gotika, v Italiji pa je nastalo novo gibanje, ki je zajelo filozofijo, znanost, politiko, religijo in literaturo, s tem pa tudi likovno umetnost. To splošno kulturno in umetniško gibanje se je razširilo po vsej Evropi in mnogo pozneje dobiloo oznako "renesansa" - francosko "la renaissance", italijansko "il rinascimento", v prevodu "preporod". ...(A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 14, 2021

Manierizem

"Maniera" je italijanska beseda za "način", manierizem ali manirizem pa je oznaka za smer evropske umetnosti16. stoletja, na prehodu med renesanso in barokom - prehodno obdobje. Sprva je beseda nakazovala nekaj manjvrednostnega, bolj načinovno-oblikovna prizadevanja po virtuoznosti, tehničnosti, kot pa vsebinske premike v pojmovanju. Kakor rokoko za zaključek baroka, nekateri povezujejo manierizem z renesanso kot njen zaključek. ... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 14, 2021

Barok

Barok je poslednji vseevropski slog, za njim se je umetnost razvila v posamezna nacionalna hotenja. Dostikrat ga zaokrožujemo v celoto z galantnim stilom rokokoja. Tako poimenovana je šele od druge polovice 19. stoletja. Izraz prihaja iz portugalskega "barroco" - nepravilen biser. Nekateri ga imajo za višek umetnosti, drugi ne, zato je razumljivo "velik izkrivljen biser". ... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 17, 2021

Rokoko

Rokoko je evropski zgodovinski slog od okoli 1730 do okoli 1770/80. Jedro ima v Franciji od obdobja Regance dalje, to je od 1720-ih, razširjen pa je tudi v južni Nemčiji, Avstriji in Benetkah. Poimenovan je po francoski besedi "la rocaille" za tipično okrasje iz školjka in kameničja. Najčisteje se kaže v umetni obrti in posebno v nesomernem ornamentu, lepo se uveljavlja v notranji opremi. Rokoko je konec baroka. ... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 27, 2021

Neoklasicizem

... Neoklasicizem je evropski umetnostni slog med približno 1770 in 1830, zgodovinski slog med rokokojem in romantiko, oziroma poznejšimi historičnimi slogi. V Franciji je imenovan tudi "direktorij" in "empir" . ... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 27, 2021

Romantika

Romantika, francosko "čustvenost, sanjaštvo" je oznaka za obdobje med neoklasicizmom in realizmom 19. stoletja, v katerem je prvo večje umetniško gibanje. Zasedla je prvo polovico in se delno zavlekla tudi v drugo polovico stoletja. Nadomestila je zadnja prizadevanja neoklasicizma....(A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 31, 2021

Realizem ...

...predstavlja zanimanje za stvarnost, proučevanje in upodabljanje resničnega zunanjega sveta, kakor ga vidimo. Podoben je naturalizmu, ki prezentira njegovo skrajnost, saj slika taisti svet, kakršen vemo, da je. Realizem se zanima za upodobitev sveta, kakršen se pojavlja. ... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

May. 31, 2021

Hiperrealizem

Novi realizem, superrealizem, fotorealizem so alternativna imena za hiperrealizem, oznako za novo usmeritev sodobne umetnosti k avtentičnemu posnemanju resničnosti, zlasti s fotografskimi sredstvi - fotomontažo.... (A. Konec, Likovna zgodovina danes, založila Gimnazija in ekonomska srednja šola Brežice, 1995)

Jun. 3, 2021

Vanitas

Latinska beseda vanitas pomeni ničevost. Gre za moralistično obarvan ikonografski motiv, pri katerem upodobljeni predmeti opozarjajo na ničevost in minljivost človeškega življenja. S sporočilom slik in grafik z motivom vanitas se lahko še danes identificira vsak posameznik, vendar ga glede na vero in svetovni nazor sprejemamo različno. (http://www.mariborart.si/razstava/-/article-display/vanitas, Tjaša Karba)

Jun. 3, 2021

Memento mori

Memento mori je latinski izrek 'zavedaj se smrti', ki ga lahko prevedemo tudi 'zavedaj se, da si umrljiv', 'zavedaj se, da boš umrl', 'zavedaj se, da moraš umreti' ali 'zavedaj se svoje smrti'. Izrek opisuje zvrst umetnosti, ki je raznolika, a ima skupno sporočilo - opozarjanje ljudi na njihovo umrljivost. Izraz 'memento mori' se je razvil z rastjo krščanstva, ki je poudarilo nebo, pekel in zveličanje duše v posmrtnem življenju.

Pogost motiv v tej vrsti umetnosti je človeška lobanja ali peščena ura, ki naj bi spominjali na minljivost zemeljskega življenja.

Izraz je lahko obravnavan kot ideološka smer umetniškega ustvarjanja v antiki, renesansi in baroku, pogosto pa ga primerjamo z motivi vanitas ali pomenom carpe diem.... https://sl.wikipedia.org/wiki/Memento_mori

Sep. 8, 2021

Sodobna umetnost

Vsako obdobje ima določena stališča do življenja in umetnosti. V 20. stoletju se je pojavilo ogromno različnih likovnih smeri, ki vsaka po svoje pomenijo odnos do sveta in ustvarjanja.
V tem poglavju si bomo ogledali nekaj izstopajočih in za 20. stoletje značilnih oblik izražanja. Z opisanimi postopki bo lažje razumeti logiko razmišljanja tudi za smeri, ki niso opisane. Miselna odprtost omogoča preprost vstop v svetove sodobne umetnosti, ki se tako hitro pojavljajo. Pri tem je treba ostati pozoren na sporočilnost in izvedbo.
Srečali se bomo s tremi oblikami izražanja in s tremi tipi nalog, ki izhajajo iz pojmovanja umetnosti in umetniških izdelkov, drugačnih od ustaljenega:
delo s predmetom
delo s prostorom
delo s telesom
več na: https://eucbeniki.sio.si/lum/3194/index.html

Sep. 8, 2021

Moderna umetnost

»Vedno nekaj novega in novega, kot v industriji.«

Umetnost 20. stoletja si je samovšečno nadela ime moderna. Ker moderno označuje tudi naš čas, bi torej umetnost morala ostati »moderna«. Toda ni tako. Vsako obdobje se enkrat konča in spremembe so edina stalnica naše materialne resničnosti. Zato z izrazom moderna označujemo le umetnost, ki traja od sedemdesetih let 19. stoletja do sedemdesetih let 20. stoletja. Za umetnost današnjega časa uporabljamo izraz sodobna umetnost, pri čemer tega izraza ne uporabljamo, da bi slogovno označili zdajšnjo umetnost, kot je naredila moderna, temveč zato, da bi današnji čas ločevali od moderne.
Začetek moderne je vezan na slog impresionizem. Značilnosti modernizma so v manjšanju pomena ideje oziroma vsebine likovnega dela in poudarjanju likovno formalnih elementov, ki tvorijo vsako umetniško delo. Sčasoma je izražanje le skozi likovne elemente privedlo do tega, da so se umetniki zavestno odločali, katere likovne elemente bodo uporabili in katerih ne. Njihov slogan manj je več (angl. Less is more.) govori o potrebi po izražanju s čim manjšim številom elementov. In ko so umetniki ustvarili svoj slog, so v njem vztrajali do konca svojega življenja. Potrebo po novem spremlja potreba po izvirnem, fascinantnem, medijsko odmevnem.
več na: https://eucbeniki.sio.si/lum/3193/index.html

Sep. 13, 2021

Revolucionarno razbijanje oblik

Ekspresionizem (gl. ekspresio pomeni notranji izraz) pomeni likovno smer, v kateri so umetniki vsebine izražali skozi od znotraj močno spremenjene, deformirane, praviloma ploskovite oblike, ustvarjene s premazi barvno »intenzivnih« čistih barv. Idejni začetnik je bil van Gogh, postimpresionist. Čeprav z izrazom ekspresionizem označujemo smeri od začetka 20. stoletja do začetka prve svetovne vojne, ga na splošno uporabljamo za vsako osebno, čustveno podoživljeno izražanje.
Več na: https://eucbeniki.sio.si/lum/3193/index1.html

Sep. 17, 2021

René Magritte

... Magritte je delal kot pomočnik oblikovalec v tapetni tovarni, kjer je do leta 1926 ustvarjal posterje in reklamne plakate. Nato je sklenil pogodbo z galerijo Galerie la Centaure v Bruslju, kar mu je omogočilo, da je lahko cel delovnik prebil z risanjem in ustvarjanjem. Istega leta je nastala njegova prva surrealistična slika Izgubljeni jezdec, ki jo je razstavil v Bruslju leta 1927. Neugodne kritike so Magritte užalostile, zato se je preselil v Pariz, kjer se je spoprijateljil z Andréjem Bretonom in vpletel v skupino surrealistov. Ko so zaprli galerijo Galerie la Centaure in se je njegova pogodba končala, se je vrnil v Bruselj, kjer je živel od oglaševanja in z bratom ustanovil agencijo, s katero je zaslužil dovolj za življenje...
Več v: https://sl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Magritte

Sep. 17, 2021

Marcel Duchamp

Duchamp je svoje zadnje delo z naslovom Dano: 1. Slap. 2. Svetilni plin (Étant donnés: 1° la chute d'eau / 2° le gaz d'éclairage) dokončal leta 1966, na njem pa je delal 20 let. Ustvarjal ga je v popolni tajnosti, saj so bili tako njegovi prijatelji kot javnost prepričani, da je z umetniškim udejstvovanjem končal že 25 let pred tem ter se posvetil igranju šaha. Instalacijo Étant donnés sestavljajo: stara lesena vrata, črn žamet, lesena miza, svinjska koža, raztegnjena čez armaturo iz kovine in drugi materiali za figuro ženske lutke, človeški lasje, plinska svetilka, suhe veje, aluminij, železo, steklo, linolej, bombaž, žarnica, fluorescentna luč, ozkokotni projektor in električni motor. V lesenih vratih je veliko majhnih luknjic in skozi dve, ki se nahajata na višini, lahko opazujemo delo oz. prizorišče z ležečim aktom sredi trave. Ležeča ženska ima skrit obraz in razkrečene noge, hkrati pa drži plinsko svetilko v roki. Kot model za figuro ženske je bila Duchampova tesna prijateljica Marie Martins.

Delo je bilo leta 1969 po demontaži premeščeno v Philadelphia Museum of Art (Philadelphijski muzej umetnosti). Ponovna rekonstrukcija, ki je trajala 3 mesece, je bila izvedena po navodilih Duchampa, ki jih je zapustil v priročniku z naslovom: Priročnik navodil za asemblaž Dano.
več v: https://sl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp

Sep. 17, 2021

Andy Warhol

Andy Warhol je eden izmed utemeljiteljev umetnostnega gibanja pop art. V svojem delu je izražal vrednote kapitalistične potrošniške družbe, kot so blišč, slava in uspeh.

Warhol je zaznamovan z nekaterimi nenavadnimi življenjskimi dejstvi, ki so povezana z njegovim umetniškim ustvarjanjem: živel je z mamo, bil je homoseksualec, imel je petindvajset mačk z imenom Sam, bil je ustreljen in proglašen za mrtvega in nikoli ni razkril svojega pravega rojstnega datuma. Kontrastno s tem je ustvarjal dela, ki so temeljila na tem, kar je povprečen človek že tolikokrat videl – oglase, slike v časopisih – in šel mimo tega neprizadet.
Znan je tudi po izjavi, da bo v prihodnosti vsakdo imel svojih 15 minut slave.
Več v: https://sl.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol

Feb. 17, 2022

Damien Hirst, umetnik

Angleški umetnik, podjetnik in zbiralec umetnosti, rojen 7. junija 1965. Je eden izmed mladih britanskih umetnikov (YBAs), ki je v 90. letu 2000 prevladoval na umetniški sceni v Veliki Britaniji. Je najbogatejši živi umetnik Združenega kraljestva, njegovo bogastvo pa je leta 2020 ocenjeno na 384 milijonov dolarjev. v90. letih je bila njegova kariera tesno povezana z zbirateljem Charlesom Saatchijem.
Smrt je osrednja tema v Hirstovih delih. Postal je znan po vrsti umetnin, v katerih so ohranjene mrtve živali (vključno z morskim psom, ovco in kravo).

https://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst

Feb. 25, 2022

Prostor 2

Prostor je temeljna prvina likovnega izražanja. V slikarstvu je dvodimenzionalen (npr. slikarsko platno), zato slikar tridimenzionalni objekt ali prostor prikaže z iluzijo, ki jo lahko ustvari s pomočjo prostorskih ključev (globinska vodila). Iluzijo prostora na ploskvi slikar ustvari z izbranimi načini upodabljanja in organizacijo elementov in oblik na slikovni ploskvi.
https://eucbeniki.sio.si/lum/3383/index2.html

Feb. 25, 2022

Prostor 3

Na primeru Raffael Santi, leto 1504, poroka Marije in Jožefa, je prostor prikazan, upodobljen, z vrsto vzporednih linij, ki konvergirajo (se navidezno združijo) v horizontu.
https://eucbeniki.sio.si/lum/3383/index2.html

Feb. 25, 2022

Prostor 4

Vtis prostora soustvarjajo tudi drugi prostorski ključi: manjšanje ali večanje predmetov, manjšanje ali večanje razdalje med predmeti, atmosferski učinki, izginjanje podrobnosti, sence, položaj likovnih elementov na formatu in prekrivanje oblik.
https://eucbeniki.sio.si/lum/3383/index2.html

Feb. 25, 2022

Sakralni motiv

Sakralni motiv Marije z Jezusom je eden pogostejših v likovni umetnosti. Primer Vladimirovske matere božje je tip Marije, ki v naročju nežno ljubkuje Jezusa. Glavo nagiba proti sinu, ki k materi prislanja lice. To je ikonografski tip, ki se je razvil v času zgodnjebizantinske umetnosti.
Marija se v likovni umetnosti ne pojavlja kot samostojen motiv, pač pa izključno v povezavi s Kristusom.
https://eucbeniki.sio.si/lum/3383/index2.html