AKTUALNO in ZANIMIVO

Jul. 28, 2020

Ogled slik

Slike, ki so v moji lasti, imam razstavljene doma, nekaj je shranjenih v deponiji. V hišni galeriji jih občasno menjam. Fotografije imam shranjene na prenosnem disku, nekaj razvitih razstavljam v ateljeju.
Vse moje likovne izdelke je možno videti po predhodni najavi.
Vsakega obiska bom vesel.

Aug. 2, 2020

Fotografije slik

Pri fotografiranju slik brez primernega prostora z osvetlitvijo, vedno nastopijo težave. Neprimerna svetloba popači barve. Napačen kot osvetlitve neenakomerno osvetli sliko. Imam dve lokaciji za fotografiranj eslik. Dopoldan jih fotografiram na zahodni strani hiše pod balkonom, da mi svetloba neba ne povzroča bleščanja, popoldan uporablja severni del hiše. V senci sliko postavim skoraj navpično, obrnjeno proti gozdu in se s tem spet izognem bleščanju, ki ga lahko povzroča svetlo neba. Z bliskavico se izogibam fotografiranju slik. V zaprtem prostoru naravni vir svetlobe prihaja skozi okno in slika ni enakomerno osvetljena, kadar jo obrnemo s prvo stranjo proti oknu, se barve bleščijo. fotografiranje pod kotom popači sliko.

Aug. 5, 2020

Naši impresionisti

...Ivan Grohar, bajtarski sin iz loških hribov, je bil med njimi najmehkejša narava, Jakopič najgloblji mislec, Jama najbolj razumski in Sternen najbolj epski... (E. Cevs, Slovenska umetnost)

Aug. 6, 2020

19. stoletje ...

… stoletje, ki je zadoščalo samo sebi - in vendar stoletje brez lastnega sloga, ker si je vse sloge prilaščalo, samo pa nobenega spočelo. (E.Cevc, Slovenska umetnost)

Aug. 7, 2020

Koan ...

...je uganka ali zgodbica, ki lahko, kadar jo zenovski mojster pove učencu, omenjenega učenca zdrami v stanje zavesti, znano kot satori - nenadno razsvetljenje. V takšni zavesti izhlapijo vse razlike in vrednotenje vsakdanjega sveta, ostane pa globoko vrednotenje enotnosti vesolja in vseh izkustev v vesolju. (T. Cathcar &D. Klein, Ste že slišali tistega o Platonu...)

Aug. 7, 2020

Donačka gora ...

... je neusahljivi vir idej in možnosti likovnega izražanja. Štiridesetim slikam o Gori bom dodal še eno, zimski motiv, ki ga še nisem delal. Pripravljam osnutek na osnovi nekaj fotografij različnih pogledov, ki sem jih posnel v zadnjih letih.

Aug. 8, 2020

Spomenik neznanemu junaku ...

… na Avali je delo Ivana Meštroviča. Kot vsi veliki mojstri, je tudi on imel pomočnike, ki so po njegovih skicah klesali v jablaniški granit karijatide (ženski kip v funkciji stebra ali podpore). Eden od njih je bil Grga Antunac, ki je klesal Makedonko in Slovenko. Bil je izredni mojster pri izdelavi rok in obrazov. Rojen je bil v Šibeniku leta 1906, umrl je v Zagrebu leta 1970.

Aug. 9, 2020

Mobil

...Z dodajanjem dimenzije časa v likovno umetnost, konkretno plastike, se je koncept predstave in razmišljanja o umetnosti v osnovi spremenil. Oblika mobila se v časovnih intervalih spreminja, nova oblika poseže v prostor, ga oblikuje, nastane gibanje in posledično drugačna oblika, ki je začasna, lahko se v časovnih intervalih spreminja, ponavlja. (Razmišljanje o mobilu, E.A., 2012, Šola za risanje in slikanje, Ljubljana)

Aug. 10, 2020

Orfizem

Robert Delaunay je v kubizmu sprejel tisti del, ki ga je zanimal pri deljenju slikarskih objektov na kristalične segmente. Te razstavljene elemente je obarval tako, da spominjajo na pogled skozi prizmo, ko se svetloba razdeli na spekter barv. Ta svetloba z zvenenjem barv spominja na glasbo. Zaradi tega poetskega karakterja je smer dobila ime orfizem, po rimskem antičnem pevcu Orfeju. (Iz seminarske naloge E.A., Likovne analize, 2011, viri navedeni v nalogi)

Aug. 11, 2020

40 pogledov Donačke gore

Hokusai je v barvnem lesorezu s 36 (+ 10) pogledi na goro Fudji podal izziv likovnim ustvarjalcem. Nadgradil ga je s knjigo 100 pogledov na goro Fudji. Mojih 40 slik o Donački gori ni ravno toliko pogledov na Goro. Poskušal sem prikazati povezavo Gore z bližnjim Rogatcem, vzajemen vpliv na življenje v okolici in s slikami obuditi zgodovinske dogodke na Gori in v njeni bližini.

Aug. 12, 2020

Modelacija, modulacija

Barvna modelacija (tonsko oblikovanje), ploskovno pobarvano obliko na eni strani osvetlimo, na drugi potemnimo, dobimo 3D vtis.
Barvna modulacija (kolorizem), s pomocjo toplih in hladnih barv ustvarimo iluzijo plastičnosti. Pri barvni modulaciji barve ne umažemo z belo ali črno (ostanejo čiste in barvno intenzivne barve).

Aug. 14, 2020

Trompe-l'œil

»preslepiti oko«, je slikarska tehnika, s katero se preko optične iluzije prikaže upodobljene predmete v treh dimenzijah, kar vzbuja vtis, da gledamo prave predmete, ki segajo iz naslikanega polja. (razlaga Wikipedija)

Aug. 15, 2020

Grdo in lepo v umetnosti

U. Ecco v Zgodovina grdega, bodočim kritikom v poduk, navaja seznam uničujočih kritik, ki so jih na rovaš danes obče občudovanih umetnin napisali vodilni strokovnjaki svojega časa. Nekaj primerov:
"Imel je darove, potrebne velikemu slikarju, le da mu je manjkalo volje, da bi to postal" Emile Zola o Cezanu.
"To je delo norca" Ambroise Vollard, 1907, o Picassovih Avignonskih Gospodičnah.
"Fant nima niti trohice talenta" Manet Monetu o Renoirju.

Aug. 16, 2020

IX poletna likovna kolonija,...

...na Dvorcu Strmol v Rogatcu, 20. in 21. julija 2015. Za razstavo sem pripravil sliko Rogatec, ki je kombinirana iz dveh temeljnikov, na večjem, osnovnem je v žareči barvi abstrahirano naslikana Donačka gora. Manjše platno, pravokotne oblike sem prikazal, tudi v abstrahirani obliki, kraj Rogatec, ki je zgodovinsko povezan z Goro. Sliko lahko vidite tukaj, vizualna umetnost, Donačka gora.

Aug. 17, 2020

Mobil

Jean-Paul Sartre je odgovoril na vprašanje, kaj mobili predstavljajo (konkretno Calderjevi): "...mobil pravzaprav ne predstavlja ničesar oprijemljivega. Podaja predvsem živo gibanje, ga oblikuje. Mobili nimajo nekih konkretnih pomenov, ob njih ne mislimo na nič drugega, kot le na njih same. Samo so in to je vse, so absolutni. ..Ne želijo posnemati ničesar, so vselej lirične invencije, tehnične kombinacije skoraj matematične kvalitete, pa vendar hkrati tudi senzibilni simboli narave..."

Aug. 17, 2020

Moji zapisi ...

... so namenjeni predvsem slikarjem avtodidaktom. Za namig, vzpodbudo, da poiščejo še kje dodatne informacije o likovni umetnosti, o dejavnosti, ki jo ljubiteljsko gojijo. Likovni ustvarjalci s formalno izobrazbo so pri tej teoriji doma. Tudi pri večini njih je možno dobiti takšne in podobne odgovore.
Večina teorije je povzeta iz razlage predavateljev Šole za risanje in slikanje v Ljubljani, nekaj iz mojih zapiskov je iz priprav za različne naloge, za drugo bom navajal avtorje, če mi bodo znani.

Aug. 19, 2020

Fauvizem

Ustanovitelj fauvizma je bil Henri Matisse. Fauvisti si bili zagovorniki mnenja, da se morajo izražati s čistimi barvami, da slikarski izraz zaupajo barvi, ne oziraje se na vsebino, pomen ali druge okoliščine(Semenzato 1975)
Fran: fauvizem in fovízem -zma [fovízəm] m (ī)
-um. umetnostna smer v slikarstvu v začetku 20. stoletja, značilna po čistih, močnih barvnih tonih
-fauvízem -zma [fov] m, pojm. (í); gl. fovizem

Aug. 20, 2020

Razmerja v sliki

»Vsaka slika se začne s preučevanjem povezave odnosa med vsebino in kompozicijo. Odnosi med posameznimi stranicami, odnosi znotraj slike med posameznimi elementi, diagonalami, poudarki, praznimi prostori, … vse mora biti v razmerju, ki upošteva primarno govorico geometrije in števil. Ni vseeno, ali je slika široka 70 cm ali 66 cm. Razlika je na videz nepomembna, a teh nekaj centimetrov spremeni čutenje slike in posledično razumevanje sporočila.«
dr. Kiki Klimt

Aug. 25, 2020

Van Gogh

V produkciji Arthouse film, Šole za risanje in slikanje, in RTV SLO, so leta 2008 posneli celovečerni film Videvanje Van Gogha, v režiji Mladena Jernejca, ki je napisal tudi scenarij. Iz leta 1956 je o Van Goghu znan film v produkciji Johna Housemana, Lust for Life, v katerem je Van Gogha igral Kirk Douglas in njegovega brata Anthony Quinn.

Aug. 25, 2020

Kaos in red

Nenehno se srečujemo z nasprotji. Lahko bi rekli, da je življenje sestavljeno iz njih. Dobro - slabo, veselje - žalost, sreče - nesreča, v materialnem več - manj, itd. V glavi imamo večkrat kaos, nered, ki ga poskušamo urediti, se zbrati, spet zavladati z mislimi. Takšen kaos sem poskušal predstaviti na prvi sliki in nato še nasprotje, ureditev misli, umiritev, red v možganskih celicah, ki nam omogoča normalno funkcioniranje.(zapisano pri predstavitvi slik Kaos in Red, 2014)
Sliki Kaos in Red lahko vidite na tej spletni strani, če kliknete na VIZUALNA UMETNOST.

Aug. 26, 2020

Anton Ažbe

- Anatomijo morate popolnoma obvladati, vendar jo morate pred slikarskim platnom pozabiti.
- Vsak predmet opazovanja je zanimiv, tudi najnepomembnejši nudi slikarju dovolj zanimivega, da ga - čim enostavnejši je predmet - toliko zanimiveje in popolneje lahko slikovito in koloristično upodobi. Le za to gre, kako ga upodobimo in ne, kaj upodabljamo.

Aug. 26, 2020

Salvador Dali

-Če nočete študirati anatomije, umetnost risanja in perspektive, matematične estetike in nauka o barvah, dovolite da vam povem, da je to bolj znamenje lenobe, kot pa genija.
- Če ste povprečni in se na vse pretege trudite, da bi slikali zelo zelo slabo, se bo še vedno videlo, da ste povprečni.

Aug. 27, 2020

Kompozicija - odnos med likovnimi elementi

Glede na smer:
-vertikalna
-horizontalna
-poševna
-diagonalna
-centralna
Glede na prostor
-kompozicija v kadru
-v plitvem prostoru
Glede na zemeljsko površino:
-v optični perspektivi
-odprta kompozicija
Glede na razmerja med likovnimi elementi:
-identična
-podobna (harmonična)
-kontrastna
Glede na ploskve, na katerih se strukturirajo likovni elementi:
-trikotna
-v zlatem rezu

Aug. 27, 2020

Plasti likovnega dela

Likovno delo je večplastno, odprto in večpomensko (po tem se razlikuje od znanstvenega).
Pogosto se plasti likovnega dela razumevajo na dveh nivojih
-vidna plast
-duhovna plast

Aug. 29, 2020

Dobra slika

V slikarstvu ne moremo govoriti o najboljši sliki, o najlepši sliki. Vsako sliko lahko likovno analiziramo in tako podamo neko mnenje. Seveda ima to mnenje večjo težo, če ga poda strokovnjak, kritik ali oseba s formalno likovno izobrazbo, saj taka kritika temelji na strokovnosti. O likovnih analizah je ogromno napisano, precej je literature na temo, kdaj lahko govorimo, da je neko likovno delo umetnina. Vse ostalo je individualna presoja, mi je všeč ali ne. Če je slika nekomu všeč, še ni rečeno, da je likovno sprejemljiva.

Aug. 29, 2020

Povod za...

oblikovanje, ustvarjenje
- resničnost (oblike in barve podobne naravnim)
- socialna resničnost
- emocionalna vzburjenost
- sanje in podzavest, ...
Vsaki povod vpliva na drugačno likovno rešitev (domišljija, ideja, koncept, estetski ideal, gesta, material, literarni tekst, glasba, geometrija ali matematika, …)

Aug. 31, 2020

Čoro Škodlar v Zablode stoletja piše ...

...Umetnikovo delo ni iskanje skritega, nerazumljivega, temveč je izpoved, iskanje izpovedi, tistega, kar je že v njem...
...In to vzbuditev domišljije naj bi povzročile sugestije povsem neumetniške narave, s kakršnimi posiljujejo naši znanstveni umetnostni zgodovinarji umetnostne navdušence le zato, da bi uveljavili namišljene sposobnosti lastne mizerne estetske dojemljivosti za umetnost....

Aug. 31, 2020

John Constable (1776 - 1837)

Največji angleški krajinar 19. stoletja, njegova nagla poteza čopiča je v marsičem vzpodbudila tehnični način in gledanje na naravo pri francoskih impresionistih. Constable se je zavedal svojega drugačnega pristopa k ustvarjanju umetnosti, ki se je odmaknil od akademske tradicije kopiranja s starih slik in je namesto tega uporabil neposredne študije narave kot svoj glavni vir. Izvirnost Constableove tehnike je imela izrazit vpliv na potek francoske umetnosti, predvsem med člani barbizonske šole. Trik, s katerim je poživil svoje slike, je vstavljanje rdečih madežev ali elementov med številne rjave, zelene in modre odtenke.(iz študijskih zapisov in spleta)

Sep. 1, 2020

Joseph Mallord Turner (1775 - 1851)

Še eden veliki angleški slikar, ki je znal vsak konkreten videz resničnosti razdrobiti v panično atmosfersko mrežo svetlobe in žarečih barv, v preplet križajočih se potez čopiča, ki se nam včasih zde napoved abstraktnega slikarstva. Na sliki Dež, para in hitrost lahko vidimo izredno moderno izpoved.

Sep. 2, 2020

Slikarski prostor

Prostor v slikarstvu je temeljna prvina likovnega izražanja. Prostor je dvodimenzionalen (slikarsko platno), zato tridimenzionalne predmete in prostore nanj prenašamo z iluzijo, za kar uporabljamo prostorske ključe, imenovane tudi globinska vodila.

Sep. 2, 2020

Homage ...

… je izraz, ki se pogosto uporablja v likovni umetnosti in označuje poklon enega umetnika drugemu. Umetnik s posnemanjem drugega izrazi spoštovanje do njega in njegovega dela. Homage sem ustvaril s tremi slikami,v spomin umetniku Živojinu Žiki Miškoviću s tremi slikarskimiplatni, ki jih lahko vidite na tej spletni strani pri vizualni umetnosti.

Sep. 3, 2020

Ferdinand Georg Waldmüller (1793-1865)

Veder krajinar dunajskega gozda.Waldmüller je bil zagovornik naravnega opazovanja in plenerskega slikarstva. Bil je eden najpomembnejših avstrijskih slikarjev bidermajerskega obdobja.

Sep. 4, 2020

Mešanje barv

Pri ustvarjanju svoje palete z mešanjem barv, dobimo povsem individualne barve, ki izražajo naš način likovne pisave. Slikanje z barvami iz tub je manj individualno. Pri takšnem slikanju pride do izraza barvna kombinacija, ki poudarja naš oseben pristop slikarstvu.

Sep. 5, 2020

Telesna razmerja

Pri risanju figure je glavna veščina obvladovanje telesnih razmerij ali proporcev. To so razmerja med deli telesa. Razmerja izhajajo iz velikosti glave proti ostalemu telesu in so se skozi zgodovino spreminjala. Glavo primerjamo z dolžino telesa, primerjamo dele telesa med seboj in v razmerju do celega telesa. V literaturi je mnogo napisanega, kot pri vsem velja, vaja dela mojstra.

Sep. 6, 2020

Oljno slikarstvo

Tehnika oljnega slikarstva se je razvila v prvi polovici 15. stoletja pri Nizozemcih (Jan van Eyck), ki so znali izrabiti njene lastnosti v živahni barvitosti in v podajanju detajlov. V tem času se je oljno slikarstvo še vezalo na leseno podlago (tabelno slikarstvo). Pozneje je leseno podlago izpodrinilo v okvir vpeto platno , ki je bilo lažje in trpežnejše in je tudi omogočalo večje razsežnosti slike (Janez Höffler, Osnove likovne umetnosti)

Sep. 7, 2020

Likovna umetnost...

… je eden od načinov estetske komunikacije med ljudmi, s katero se likovna doživetja, razpoloženja in ideje prenašajo na druge ljudi preko likovnih znakov, s čimer se del družbe estetsko bogati in si izboljšuje kvaliteto življenja. (iz zapisov na predavanjih Šole za risanje in slikanje)

Sep. 7, 2020

Estetika...

... je filozofska disciplina, ki se ukvarja s proučevanjem lepega nasploh in z vrednotenjem sodb (meril okusa), ki se izjavljajo o določenem lepem. V ožjem pomenu je estetika filozofija umetnosti, kritike umetnosti in umetniškega ustvarjanja.

Besedo je prvi uporabil nemški filozof in ustanovitelj študija estetike Alexander Gottlieb Baumgarten v 18. stoletju. Po njem je predmet estetike lahko oblika dela in tudi vsebina. Hegel estetiko poveže s človekovim duhovnim ustvarjanjem.

Danes se v estetiki poudarja njen uporaben vidik v vsakdanjem življenju, ki se nanaša na preudarjeno spreminjanje bivalnega okolja in doseganje boljše kvalitete življenja. ( definicija po Wikipediji)

Sep. 7, 2020

Stendhalov sindrom

Pred nekaj dnevi sem po radiu na Val 202 poslušal o Stendhalovem sindromu. V Wikipediji piše, da je stiska poimenovana po francoskem avtorju iz 19. stoletja Stendhalu (psevdonim Marie-Henri Beyle), ki je svojo izkušnjo s pojavom opisal med obiskom Firenc leta 1817 v svoji knjigi Neapelj in Firence: Potovanje iz Milana v Reggio. Ko je obiskal baziliko Santa Croce, kjer so pokopani Niccolò Machiavelli, Michelangelo in Galileo Galilei, ga je premagalo globoko čustvovanje. Stendhal je napisal:
Bil sem v nekakšni ekstazi, od ideje, da sem v Firencah, blizu velikih mož, katerih grobnice sem videl. Potopljen v razmišljanje o vzvišeni lepoti ... Dosegel sem točko, ko človek naleti na nebeške občutke ... Vse je tako živo govorilo moji duši. Ah, če bi le lahko pozabil. Srce mi je razbijalo, čemur v Berlinu pravijo 'živčnost'. Življenje je izteklo iz mene. Hodil sem s strahom pred padcem.
Osebje v firenški bolnišnici Santa Maria Nuova je navajeno na turiste, ki trpijo zaradi vrtoglavih urokov ali dezorientacije po ogledu kipa Davida...

Sep. 10, 2020

Umetnost ...

... zvišuje kvaliteto človekovega življenja in dela.
Pri likovni umetnosti se lahko pogovarjamo o čisti likovni umetnosti:
-risba
-grafika
-slika
- kip
Uporabna umetnost:
-unikatna izdelava predmetov
-serijska izdelava predmetov
-dekorativno likovno delo
-aplikacija likovnih znakov na druge objekte
Možnih je še več delitev v detajle, poznamo dekorativno plastiko, grafični dizajn, notranja arhitektura, scena, oblikovanje uporabnih predmetov. ...

Sep. 10, 2020

Teme v likovni umetnosti delimo ...

-portret
-figura
-akt
-figuralna kompozicija
- živalski motiv
-interier
-krajina
-tihožitje,
motive je možno deliti na podzvrsti, npr.
-portret
-avtoportret
-skupinski portret
.... Obstaja veliko literature z nekoliko različnimi tolmačenji, osnova ostaja enaka.

Sep. 14, 2020

Portret v fotografiji

… Portreti fiksirajo našo identiteto, pri čemer gre pravzaprav za umetnost opisovanja. Cilj portreta je vedno povedati "takšen si videti", pa naj bo to v sferi javnega, kjer izpričuje našo pravo identiteto (slike za potni list), v zasebnem življenju (snepšoti, uradni studijski portreti, …), ali za kateri drugi družbeni namen (v antropologiji, umetnosti, politiki, …). Teh vizualnih opisov oseb je danes res v izobilju … (D. Bate, Fotografija, Ključni koncepti)

Sep. 15, 2020

Umetnostni trg

V 19. stol. se je začel razvijati umetnostni trg. Do takrat so avtorji delali predvsem po naročilu in naročnik je imel pomembno besedo pri likovnem izdelku. Uveljavili so se galeristi in trg. Veriga umetnik, galerist, kritik, kupec deluje še danes. Ime umetnika postane pomembno kot blagovna znamka.

Sep. 16, 2020

Pablo Picasso ...

... je med drugim rekel, da je potreboval 4 leta, preden se je naučil slikati kot Raffael in celo življenje, da se je naučil slikati kot otrok.

Sep. 16, 2020

Elementi fotografskega portreta

- obraz (vključno z izrazom, lasmi...)
- drža (vedenje in odnos,(vzgoja))
- oblačila (družbeni status, spol, kulturne vrednote in moda)
- lokacija (prizorišče v ozadju - družbeno okolje osebe na sliki)
(D. Bate, Fotografija, Ključni koncepti)
Je kaj sorodno s slikarskim portretom?