(No. 73)
Rogatec, ki je trške pravice dobil že leta 1283