(No. 119)
Goro, njeno vsakdanjo podobo, s stilizirano obliko predstavljam na slikarskih platnih.