(No. 109)
Stvarno življenje in mitološke razlage označujejo Goro in okolico.