(No. 102)
... kjer se zaključuje karavanška veriga ...