Abstrahirana oblika Gore z zelenim krogom, ki v celoto povezuje naravo in življenje na Gori.