(No. 127)
Rimsko Petovio je s Celeio povezovala tlakovana cesta ob vznožju gore