Stvarno življenje in mitologija označujeta Goro in okolico.