(No. 62)
Stvarno življenje in mitologija označujeta Goro in okolico.