Severno pobočje, poraslo s starimi bukvami, je zaščiten pragozd