Rimsko Petovio je s Celeio povezovala tlakovana cesta ob vznožju gore