(No. 75)
Rimsko Petovio je s Celeio povezovala tlakovana cesta ob vznožju gore