Življenje na gori, 750 m visoko, približno pred 2700 leti.