Življenje na gori, 750 m visoko, pred približno 2700 leti.