(No. 80)
Goro, njeno vsakdanjo podobo, s stilizirano obliko predstavljam na slikarskih platnih.