(No. 76)
Velik del severnega pobočja prekriva v večini zaščiten bukov pragozd.