Trg Rogatec z Donačko goro v ozadju, ki je s krajem in življenjem močno povezana.