Rogatec z Donačko goro v ozadju, ki je s krajem in življenjem v njem močno povezana.