Prva markirana planinska pot v Sloveniji na Donačko goro v devetnajstem stoletju.