(No. 55)
... kjer se zaključuje karavanška veriga ...