RAZSTAVA

Prva razstava o Donački gori, Kosovelov dom Sežana,

15. maj 2019 - 9. junij 2019

... Avtor se ustvarjalno vzpenja na Goro zato, da bi osvojil njeno bistvo, da bi začutil njeno prvinskost, da bi se mu razodelo novo, notranje spoznanje o njej, pa tudi o likovni govorici. Čeprav so njegove slike Donačke gore z okolico odsev soočanj, zaznav, doživetij in občutij vizualne stvarnosti ter vsega, kar je z njimi povezano, je njihova vsebina tista, ki jo polnomočno reflektirajo načini in pristopi likovne vizualizacije in likovna izrazna sredstva.

Slikarjeva ustvarjalna misel in z njo čopič preigravajo različne transformacije vizualnega sveta. Gora doživlja občutene likovne metamorfoze, od stanja, v katerem je real(istič)na, do ploskovne obravnave ali pa eksaktne, stroge linije, ki razumsko zariše in s tem obriše njeno temeljno pojavno obliko.

A zgodba o Gori, je tudi zgodba o življenju, o ljudeh, pa čeprav so ti le posredno, nevidno vtkani vanjo. Predvsem pa je to zgodba o slikarju, ki videno spreminja v slikarsko občuteno in simbolno sporočilno ter se ob tem neutrudno ukvarja z likovno problematiko vse tja do ustvarjanja novih konsekvenc s slikovnimi polji.

Ko se gledalec vzpne na Goro, se mu na široko odprejo tudi interpretativna obzorja Ernesta Artiča in spozna moč avtorjevega suverenega prehajanja med posnemanjem bistvenega in izražanjem najglobljega.

Anamarija Stibilj Šajn

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druga razstava DOSOR Radenci,

-------------------------------------------------------------------------------------------

tretja razstava Anina galerija Rogaška Slatina

(do 24.11.2019)