… Iz grške mitologije izhaja ime tehnike fotografiranja slike v ogledalu Perzejev pogled,...