… Iz grške mitologije izhaja ime tehnike fotografiranja Perzejev pogled,...