olje, akril, glina, les

 Misli o slikarstvu, povzetke o likovni umetnosti, ki sem jo v podrobnosti spoznaval med študijem na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani ter med prebiranjem različnih literature, imeni različnih likov ustvarjalcev in še kaj zanimivega najdete na tej spletni strani v skupini O LIKOVNI UMETNOSTI.

 

Kot likovni izpovednik sem predan delu v ateljeju in na prostem. Čopiči v barvah in slikarsko platno, kos lesa z dletom ali žago v roki, fotoaparat pred očesom, tako moj vsakdanjik. Z uporabo pridobljenega znanja pri formalni likovni izobrazbi se izražam barvito in temno.

 

Med bivanjem v malem kraju, ki sem mu ostal zvest do danes, sem skozi življenje in delo sprejemal zapise narave in njene raznolikosti. V osnovni šoli sem se pocelo spoznavati lepote širše okolice, hodil po planinah, uhod ob morju, kjer je bilo lepo in živel v čudovitih slikah vsakdanjika. Te slike življenja tako ostale zapovedane, shranjene dolga leta, dokler jih notranja želja po izpovedi ni priklicala iz spomina. Tako danci vse lepo, kar iztrgam pozabi ali draži mojo trenutno pozornost, zapišem v likovno zgodbo, prenesem v pestrem koloritu na slikarski temeljnik ali kar shranjujem v fotografsko beležko.

 

Z risanjem in slikanjem sem se najodmežneje ukvarjati v zadnjih stoletja. Po nekaj letih spoznavanja teorije likovnega izražanja in ugotavljanja, da le teoretično znanje lahko prikaže dobre rezultate dela, sem se odločil za študij slikarstva. Šolo s tradicijo in akreditiranim programom sem išči v Ljubljani, kjer sem leta 2012 naucil. Mentorja, dr. Ernest Ženko in mag Mladen Jernejec, sta potrdila dvodelno diplomsko nalogo z naslovom teoretskega dela Ohranjanje kulturne dediščine na slikah slikarjev avtodidaktov in likovni del Kvartopirski prepir. Vse sem predstavil na zagovoru pred komisijo, nekaj sošolci in ženo, ki mi je med študijem aktiva v meni pri delu še vedno vzpodbuja.

 

Ob študiju slikarstva sem se veliko zanimivih likovnih ustvarjalcev, navezal stike s slikarji in z neformalno skupino Dvanajst, sestavljeno iz študentov, sošolcev, Šole za risanje in slikanje v Ljubljani, pripravil nekaj skupinskih razstav po Sloveniji. Razstavljali smo v Rogaški Slatini, Ljubljani, Ilirski Bistrici, Vipavskem križu, svoje samostojne razstave sem po končanem študiju imel v Rogaški Slatini, V Šmarju pri Jelšah, Radencih, Bohinju, Sežani, Celju, Rogatcu... V Dvorcu Strmol v Rogatcu imamo že nekaj let v poletnih mesecih skupinskih razstave člani Likovnega društva Rogatca.

 

Cikel likovnih del o Donački gori, ki zajema štirideset slik in nekaj kitskih izdelkov in ga še občasno dohodim, sem predstavil na štirih samostojnih razstavah. Slike predstavljajo Goro, življenje na Gori in okrog nje ter povezavo Donačke gore z bližnjimi kraji. Posebnost so skulpture, leseni izdelki, v donačkogorskem pogorjuju najdeni kosi lesa različnih oblik, ki sem jih z minimalnim posegi dodelal in jim spremenil namembnost. Predstavljam jih kot plastike. S postavitvijo v razstavni prostor dohaja status umetnine.

 

Aprila sem opravil s slikanjem realističnih izvajanja pokrajine in artefaktov v njej z uporabo rumene barve, ki jo svetlim in temnim. Za poudarke uporabljamo nekaj odtenkov rumene in rumeni oker, s čimer se dohaja pestrost izražanja in ustvarjam prostorske ključe. Vmes sem se posvetil gestualnemu expresionizmu in junij akončal manjši cikel z 27. slikami, tudi v tehniki olje.

 

S stalisim delom zadovoljevanje potrebo po razli osti izražanja, se zabavam z eksperimentiranjem in prisežem likovna dela za nove izzive v razstavah. Vse je narejeno do časa na ogled v ustvarjalnem ateljeju in domači galeriji.

 

 

Dela diplomiranega slikarja Ernesta Artiča razrivajo njegov stilno, tematsko ter problemsko zanimiv in pestro likovni svet, v katerem pa vse temelji na barvi kot neizpodbitni prioriteti, etivti in identiteti svoje slikarskega izraza. Barva usmerja njegova ustvarjalna raziskovanja, diktira pristope in načine likovnega vizualiziranja, na njej temeljijo odnosi znotraj samo likovnega organizma, iz nje izvirajo sugestije, asociacije in sporočila, njej pripada simbolne vrednosti...

 

Slike, ki razkrivajo minimalistični pristop, v ospredje prinašajo Artičevo proučevanje čistega likovnega jezika. Čistost pripada oblikovnim rešitvam, ki pogosto sežejo celo v sfere izrazito gestrealogih principov, pa tudi barvnim vrednostim, ki jih avtor čim bolj homogenizira in tako dohaja svoje monokromijo. Pri tem ga zanimajo predvsem barvna součinkovanja. Barvno čiste, eksaktne, pravolinijske so tudi črtne sledi, ki v kompozicijah se vrtijo razmejitveno vlogo ali pa je mogoče sintetizirano vsebino likovnega prire...

 

Anamarija Stibilj Šajn,

umetnostna zgodovinarka in likovna zgodovinarka