olje, akril, glina, les

..Dela diplomiranega slikarja Ernesta Artiča razrivajo njegov stilno, tematsko ter problemsko zanimiv in raznolik likovni svet, v katerem pa vse temelji na barvi kot neizpodbitni prioriteti, entiteti in identiteti njegovega slikarskega izraza. Barva usmerja njegova ustvarjalna raziskovanja, diktira pristope in načine likovnega vizualiziranja, na njej temeljijo odnosi znotraj samega likovnega organizma, iz nje izvirajo sugestije, asociacije in sporočila, njej pripadajo simbolne vrednosti...

Anamarija Stibilj Šajn,

umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka