olje, akril, glina, les

Razmišljanja o slikarstvupovzetke o likovni umetnosti, ki sem jo spoznal predvsem med študijem na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani ter med prebiranjem različne literature, imena različnih likovih ustvarjalcev in še kaj zanimivega najdete na tej spletni strani v skupini LIKOVNA UMETNOST.

 

Dela diplomiranega slikarja Ernesta Artiča razrivajo njegov stilno, tematsko ter problemsko zanimiv in raznolik likovni svet, v katerem pa vse temelji na barvi kot neizpodbitni prioriteti, entiteti in identiteti njegovega slikarskega izraza. Barva usmerja njegova ustvarjalna raziskovanja, diktira pristope in načine likovnega vizualiziranja, na njej temeljijo odnosi znotraj samega likovnega organizma, iz nje izvirajo sugestije, asociacije in sporočila, njej pripadajo simbolne vrednosti...

...Slike, ki razkrivajo minimalistični pristop, v ospredje prinašajo Artičevo proučevanje čistega likovnega jezika. Čistost pripada oblikovnim rešitvam, ki pogosto sežejo celo v sfere izrazito geometrijskih principov, pa tudi barvnim vrednostim, ki jih avtor maksimalno homogenizira in tako dosega njihovo monokromijo. Pri tem ga zanimajo predvsem barvna součinkovanja. Barvno čiste, eksaktne, pravolinijske so tudi črtne sledi, ki v kompozicijah odigravajo razmejitveno vlogo ali pa maksimalno sintetizirano vsebino likovnega nagovora...

 

 

Anamarija Stibilj Šajn,

umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka