Slika v prostoru, ujemanje z vzhodno uporabno umetnostjo