Figura in časa študija , prosto narejena, brez upoštevanja Poliklejtovih ali Vitruvijevih kananov.