... poskušal prikazati pomen obrečnih pragozdov za naš planet, vzpodbuditi zavest ljudi ...