Za ex tempore v Žetalah, kjer so se merila spreminjala glede na udeležence