olje, akril, glina, les

..Dela diplomiranega slikarja Ernesta Artiča razveseljuje svojega stila, tematsko ter problematično privlači v raznolikem likovnem svetu, v katerem pa vse na podlagi barv kot neizpodbitnih prioritet, vpisuje v identitetah njegovega slikarskega izraza. Barva usmerja svojo ustvarjalno raziskovanje, diktira pripravo v različnih likovnih vizualiziranjih, na podlagi primerjanih odnosov med istih likovnih organizacij, iz nje izvirajočimi sogestijami, asociacijami v sporočilih, ki pripadajo simbolnim vrednotam ...

Anamarija Stibilj Šajn,

umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka