Žulike, akril, 60x60, 2015,
Prikaz peke žulik (mali kruhki)uprizarjajo v Muzeju na prostem v Rogatcu