Dec. 7, 2019

Rogatec, 80x100, olje, 2019

 • Donačka gora, 63x80, akril, 2013

  Umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn:
  ...Ernest Artič k temi pristopa na zanimiv likovno-formalni način. Poslužuje se sestavljanja slikovnih nosilcev, ustvarjanja kompozicije po načelu slika v (na) sliki ali ob sliki. Tako klasično pojmovanje slikovnega odra vodi v (post)modernističnmo obravnavo. Čeprav sta si osnovna slika in njen dodatek v soodvisnosti, sta si skopaj pravilno slogovno raznolika. Avtor ju je kljub temu sposoben povezati v homogeno celoto. Po formatu manjša slika predstavlja bodisi kontrapunkt, kot tudi pojasnilo, nadaljevanje ali nauk zgodbe. Raznolikost je nedvomno »v službi« slikarjeve želje po izraznosti po sporočilnosti. Slike, ki razkrivajo minimalistični pristop, v ospredje prinašajo Artičevo proučevanje oblikovne čistosti in barvnih odnosov, njegovo barvno izčiščevanje in homogeniziranje posameznih ploskev. V vsebinsko opredeljiovih figurativnih prizorih pa je čutiti močan ekspresivni naboj, ki ga prinašajo tako poteze kot barve. S tem avtor predstavi svoj angažiran odnos do izbrane tematike. Njegova dela pa prevzamejo družbeno kritično vlogo in slikovno sporočilo povežejo z učiteljsko držo, saj je po Norbertu Lyntonu umetnik tudi učitelj...

 • Brez naslova, 68x80, akril-mešana tehnika, 2013

  Umetnostna zgodovinarka Tina Bratuša:
  ...Med pristope združevanja spadajo tudi vsi drugi dodatki na platnih, ki posegajo iz tega v naš prostor (npr. karte, razni izrastki, drugi materiali, ki so pretežno manj agresivni v izstopanju iz podlage – npr. tkanina in papir).
  Zopet na drugi strani avtorjeve raznolike ustvarjalnosti se srečamo z intenzivno redukcijo vseh elementov in skoncentriranostjo na le osnovne, glavne motive, ki predstavljajo avtorjevo centralno zanimanje. V takšnih delih je še posebej v ospredje postavljena barva, oziroma razmerja med različnimi barvami, kot tudi njeno izčiščevanje, s katerim doseže avtor dodatno ekspresivno moč slikarskih del...

Rogatec, 60x60, akril, 2019