Rogatec, 80x100, olje, 2019

Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci moje spletne strani!

- Razmišljanja o slikarstvupovzetke o likovni umetnosti, ki sem jo spoznal predvsem med študijem na Šoli za risanje in slikanje v Ljubljani ter med prebiranjem različne literature, imena različnih likovih ustvarjalcev in še kaj zanimivega najdete na tej spletni strani v skupini LIKOVNA UMETNOST.

- S fotografijami slik predstavljam del likovnega opusa, v katerem prevladuje slikarsko ustvarjanje. 

Večina prikazanih slik je nastala po končanem študiju slikarstva.

- Fotografije so iz različnih obdobij, zadnje, Perzejev pogled, sem posnel z novejšim telefonom, srednje kakovosti. S posnetki sem se približal masovnemu koriščenju naprave, katere osnovni namen ni fotografiranje. Ta masovnost uporabe mobilnih telefonov za shranjevanje preteklosti spreminja pogled na svet skozi objektiv in ekran. Kmalu bomo vsi fotografirali, a le izbrani fotografirali.

- Les in glina so za popestritev, kjer pri ustvarjanju v lesu izhajam iz njegovih naravnih oblik, najdenih na pobočjih donačkogorskega hribovja. Izbrane izdelke sem očistil in delno preoblikoval ter jih postavil na ogled ob slikah o Donački gori.

 - Predstavljam okrog 170 fotografij mojih likovnih del, med njnimi so tri kratki filmi.

Vsem želim prijeten ogled moje spletne predstavitve. Vesel bom vaših odzivov.

Ernest

 • Donačka gora, 63x80, akril, 2013, stilizirana oblika gore, ki sem jo pozneje še uporabljal in tudi razvijal do povsem abstraktnega prikaza (slike o Donački gori)


  _______________________
  Umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn:
  ...Ernest Artič k temi pristopa na zanimiv likovno-formalni način. Poslužuje se sestavljanja slikovnih nosilcev, ustvarjanja kompozicije po načelu slika v (na) sliki ali ob sliki. Tako klasično pojmovanje slikovnega odra vodi v (post)modernističnmo obravnavo. Čeprav sta si osnovna slika in njen dodatek v soodvisnosti, sta si skopaj pravilno slogovno raznolika. Avtor ju je kljub temu sposoben povezati v homogeno celoto. Po formatu manjša slika predstavlja bodisi kontrapunkt, kot tudi pojasnilo, nadaljevanje ali nauk zgodbe. Raznolikost je nedvomno »v službi« slikarjeve želje po izraznosti po sporočilnosti. Slike, ki razkrivajo minimalistični pristop, v ospredje prinašajo Artičevo proučevanje oblikovne čistosti in barvnih odnosov, njegovo barvno izčiščevanje in homogeniziranje posameznih ploskev. V vsebinsko opredeljiovih figurativnih prizorih pa je čutiti močan ekspresivni naboj, ki ga prinašajo tako poteze kot barve. S tem avtor predstavi svoj angažiran odnos do izbrane tematike. Njegova dela pa prevzamejo družbeno kritično vlogo in slikovno sporočilo povežejo z učiteljsko držo, saj je po Norbertu Lyntonu umetnik tudi učitelj...

 • Brez naslova, 68x80, akril-mešana tehnika, 2013, iz serije slik o vodi, skupinska razstava leta 2013

  ______________________
  Umetnostna zgodovinarka Tina Bratuša:
  ...Med pristope združevanja spadajo tudi vsi drugi dodatki na platnih, ki posegajo iz tega v naš prostor (npr. karte, razni izrastki, drugi materiali, ki so pretežno manj agresivni v izstopanju iz podlage – npr. tkanina in papir).
  Zopet na drugi strani avtorjeve raznolike ustvarjalnosti se srečamo z intenzivno redukcijo vseh elementov in skoncentriranostjo na le osnovne, glavne motive, ki predstavljajo avtorjevo centralno zanimanje. V takšnih delih je še posebej v ospredje postavljena barva, oziroma razmerja med različnimi barvami, kot tudi njeno izčiščevanje, s katerim doseže avtor dodatno ekspresivno moč slikarskih del...

 • Rogatec, 80x100, akril, 2019

  Lahko bi bil kateri koli slovenski kraj, je na neki otvoritvi izjavila kustosinja. Ne, to je lahko samo Rogatec. Razvaline gradu, Dvorec Strmol, cerkvi in v ozadju Donačka gora. Fauvistično obarvan prikaz stilsko oblikovane slike štajerskega trga, je še ena mojih slik domačega kraja.
  _______________________

Rogatec, 60x60, akril, 2019